Toegang tot de hoofdinhoud

Moet de eigenaar-verhuurder een woonverzekering onderschrijven?

De eigenaar-verhuurder is niet wettelijk verplicht om een brandverzekering te onderschrijven. Het is nochtans vaak in zijn eigen belang om dit wel te doen: afhandeling van een schadegeval, leegstand, niet verzekerde of onderverzekerde huurder, verzekering van de mede-eigendom die niet is aangepast aan zijn noden…

De onderschrijving van een brandverzekering door de eigenaar is geen wettelijke verplichting

De eigenaar is niet wettelijk verplicht om een woonverzekering, ook “brandverzekering” genoemd, af te sluiten. Maar dat wil niet zeggen dat hij geen verzekeringspolis eigenaar niet-bewoner ENB moet afsluiten, wel in tegendeel.

Welk nut heeft de brandverzekering voor de eigenaar?

De ENB moet de schade, andere dan huurschade, dekken

De eigenaar-verhuurder moet twee wettelijke verplichtingen tegenover de huurder naleven:
  • een fatsoenlijke woning ter beschikking stellen;
  • de woning onderhouden.
Als de schade niet te wijten is aan de huurder (breuk in de waterleiding, brand door blikseminslag, enz.), moet de verhuurder de noodzakelijke herstellingen uitvoeren.
Een brandverzekering afsluiten zal de eigenaar-verhuurder dus toelaten om gedekt te zijn voor schadegevallen die zijn eigendom kunnen beschadigen en die niet onder de verantwoordelijkheid van de huurder vallen. Hij kan hiervoor bij heel wat verzekeringsmaatschappijen terecht voor een Multirisicoverzekering woning als Eigenaar Niet-bewoner (ENB). Deze polis dekt het merendeel van de risico’s van de eigenaar niet-bewoner.

De ENB komt tussen bij de afhandeling van het schadegeval met de huurder of zijn verzekering.

In het geval van een schadegeval zal het de verzekeraar van de eigenaar niet-bewoner zijn die zich, in voorkomend geval, tegen de huurder of de verzekering van deze laatste zal keren.

De ENB verzekert enkel de dekking van de eigenaar in bijzondere gevallen 

Er bestaan bepaalde situaties waarvoor de verzekering van de eigenaar de enige doeltreffende dekking is:
  • Als de woning gelegen is in een mede-eigendom en er een verzekering bestaat voor alle woningen, dan kunnen er in de verzekering van de mede-eigendom clausules ontbreken die de eigenaar nuttig acht om te onderschrijven in het contract (zo zal hij bijvoorbeeld zijn meubilair willen beschermen als de woning bemeubeld is). 
  • Als de woning bewoond is (of de huurder nu verzekerd is of niet), dan zijn noch de burgerlijke aansprakelijkheid van de eigenaar noch zijn eigendommen gedekt.
  • Als de woning leegstaat, heeft de eigenaar-verhuurder er alle belang bij om een verzekering te onderschrijven teneinde te zijn gedekt in geval van een schadegeval.

De ENB met afstand van verhaal: een bijkomende waarborg voor de verhuurder 

De eigenaar verhuurder kan de huurder opleggen om een brandverzekering te onderschrijven met een in het huurcontract opgenomen clausule. Hij kan ook aan de huurder de bewijsstukken van de verzekering vragen. Deze clausule is opgenomen in de huurcontracten die wij aanbieden. Om echter het risico te vermijden dat de huurder niet correct verzekerd is, kan de eigenaar een clausule van afstand van verhaal tegenover de huurder opnemen in zijn eigen verzekeringspolis.
Opgelet: de verzekering eigenaar niet-bewoner mag niet worden verward met de verzekering tegen onbetaalde huur. De verzekering tegen onbetaalde huur is een afzonderlijke polis. De eigenaar-verhuurder kan een verzekering tegen onbetaalde huur afsluiten om zich te beschermen tegen huurders die hun huur niet betalen.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn