Toegang tot de hoofdinhoud

Moet de partner van de huurder het huurcontract ondertekenen?

Moet de echtgenoot het huurcontract ondertekenen om van het recht op huur te genieten?
Niet als het gaat om de gezinswoning en als de verhuurder op de hoogte was van de verbintenis van de echtgenoten of de wettelijk samenwonenden. Wel in alle andere gevallen.
Mijnheer en mevrouw Janssens hebben eindelijk het appartement van hun dromen gevonden. Ze komen tot een akkoord met het vastgoedkantoor over het bedrag van de huur, de huurwaarborg en de looptijd van het huurcontract. De vastgoedmakelaar stelt hen dan voor om een afspraak te maken met de verhuurder voor de ondertekening van het huurcontract…. Probleem: mijnheer Janssens vertrekt de dag erna voor 15 dagen op reis voor zijn werk. 
  • Mag mevrouw Janssens het huurcontract alleen ondertekenen
  • Moeten er bijzondere vermeldingen of informatie worden opgenomen zodat mijnheer Janssens van het recht op huur kan genieten?

De echtgenoot of wettelijk samenwonende is automatisch medehuurder van zijn hoofdverblijfplaats.

Daar ze gehuwd zijn zal mijnheer Janssens van dezelfde rechten genieten op het vlak van het huurcontract voor hun hoofdverblijfplaats. Mijnheer Janssens kan dus zijn echtgenote het huurcontract voor het appartement alleen laten ondertekenen; in geval van scheiding of overlijden van zijn echtgenote zal het huurcontract niet worden verbroken.

De echtgenoot heeft er desondanks belang bij om het huurcontract te ondertekenen.

Het recht op huur van de echtgenoot is maar inroepbaar tegenover de verhuurder als deze op de hoogte was van hun verbintenis. Mijnheer Janssens die niet aanwezig kan zijn bij de ondertekening van het huurcontract zal er alle belang bij hebben dat in het huurcontract zijn statuut van echtgenoot van mevrouw Janssens wordt vermeld. Dit zal hem een zeker recht toekennen in de mate dat zal worden bewezen dat de verhuurder op de hoogte was van de situatie.
Hij kan als alternatief een volmacht geven waarmee hij aan zijn echtgenote het recht geeft om te tekenen.

In de loop van het huurcontract moeten er kennisgevingen worden verstuurd op naam van beide echtgenoten.

Elke kennisgeving of opzegging die naar de verhuurder wordt verstuurd moet worden verstuurd op naam van beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden. Aangezien ze medehuurders zijn (dit wil zeggen co-houders van het huurcontract), moeten de echtgenoten de briefwisseling, de kennisgevingen of de opzegging in allebei hun naam naar de verhuurder sturen zelfs al heeft slechts één van hen het huurcontract ondertekend.

De echtgenoot heeft geen enkel recht op huur als het niet gaat om de gezinswoning

In geval van een huurcontract voor een tweede verblijf, een seizoensgebonden huurcontract of een handelshuurcontract, moet de echtgenoot het huurcontract altijd ondertekenen als hij wenst te genieten van het recht op huur.

In geval van feitelijke samenwoning

Als de beide leden van het koppel van het recht op huur van de hoofdverblijfplaats willen genieten dan moeten ze beiden in het huurcontract voorkomen als medehuurders. Ze moeten dit ook alle twee tekenen.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn