Toegang tot de hoofdinhoud

Recht op huur en situatie van de echtgenoten en wettelijk samenwonenden

Het recht op huur komt altijd beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden toe (maar niet aan koppels die gewoon samenwonen) als het om de gezinswoning gaat. Maar om de rechten van de partner te doen gelden, moeten de huurders de verhuurder op de hoogte brengen van hun verbintenis of van hun huwelijk. 

Het recht op het huren van de hoofdverblijfplaats komt toe aan beide echtgenoten.

Dit betekent concreet dat ze beiden de rechten van de huurder genieten en dat ze gezamenlijk aansprakelijk zijn voor de verplichtingen van de huurder. De echtgenoten zijn dus systematisch medehuurders en het huurcontract zal maar een einde nemen in geval van vertrek of van overlijden van een huurder.
Het artikel 215 van het Burgerlijk Wetboek voorziet dat elke contractuele clausule, in strijd met dit principe, nietig is.

Het recht op huur komt ook gezamenlijk toe aan wettelijk samenwonenden.

Het artikel 1477 van het Burgerlijk Wetboek stelt dat deze bepaling ook van toepassing is op de wettelijk samenwonenden. Zodoende zijn personen die samenwonen en die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben gedaan elk houder van het recht op huur van hun hoofdverblijfplaats.
Aan de andere kant bezit de partner in geval van feitelijk samenwonen geen enkel bijzonder recht op het huurcontract dat hij niet heeft ondertekend.

Wat gebeurt er als de huurder in de loop van een huurcontract trouwt?

De wet voorziet dat het recht op huur van de gezinswoning gezamenlijk toekomt aan de nieuwe echtgenoten, zelfs indien de verbintenis plaatsvond na ondertekening van het huurcontract. Deze bepaling is echter maar volledig van toepassing als de verhuurder kennis had van hun huwelijk.
De huurders hebben er dus alle belang bij om de verhuurder, met een aangetekend schrijven, op de hoogte te brengen van hun huwelijk.

Het gezamenlijke recht op huur van de echtgenoten is slechts geldig voor de huurcontracten voor de hoofdverblijfplaats

Dit gezamenlijke recht op huur van de echtgenoten of wettelijk samenwonenden is slechts van toepassing op de gezinswoning, dit wil zeggen op de woning die de echtgenoten tot hun hoofdverblijfplaats hebben bestemd. Het gezamenlijke recht op huur van de echtgenoten is niet van toepassing op andere huurcontracten, zoals de huurcontracten voor een tweede verblijf, de handelshuurcontracten en de pachtovereenkomsten.

Samenvatting van het recht op huur naar gelang het type van verbintenis en het type huurcontract

 

Echtgenoten

Wettelijk samenwonend

Feitelijk samenwonend

Huurcontract voor de hoofdverblijfplaats

Gezamenlijk recht op huur

Gezamenlijk recht op huur

Recht op huur enkel voor de ondertekenaar

Andere huurcontracten

Recht op huur enkel voor de ondertekenaar

Recht op huur enkel voor de ondertekenaar

Recht op huur enkel voor de ondertekenaar


vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn