Toegang tot de hoofdinhoud

Het verhuren van een onroerend goed : de bijzondere situatie van de echtgenoten mede-eigenaars

Als hij gehuwd is of een verklaring van wettelijke samenwoning heeft gedaan, zal de eigenaar van een goed die dit wil verhuren soms zijn partner bij de ondertekening van het huurcontract moeten betrekken.
Marie en Vincent trouwen en verhuizen naar het appartement dat eigendom is van Vincent. Marie van haar kant krijgt van haar ouders als schenking een klein appartement in Luik dat ze verhuurt aan een koppel gepensioneerden. Ze besluiten hun gemeenschappelijke spaargeld te investeren in een derde appartement in Oostende: de huurinkomsten zouden hen moeten toelaten om de hypothecaire lening integraal terug te betalen en hen binnen 30 jaar een aanvullend pensioen te verschaffen.
Elk appartement heeft een ander statuut: 
  • het appartement van Vincent is de gezinswoning;
  • het appartement in Oostende bezitten de echtgenoten in mede-eigendom;
  • het appartement van Marie is enkel haar eigendom.

Zie ook : Recht op huur en situatie van de echtgenoten en wettelijk samenwonenden

Het huurcontract voor de gezinswoning moet door beide echtgenoten worden ondertekend.

Hoewel Vincent alleen eigenaar is, mag hij de gezinswoning niet verhuren zonder toestemming van zijn echtgenote. 
Volgens het artikel 215 van het Burgerlijk Wetboek is de toestemming van beide echtgenoten vereist om een huurcontract af te sluiten als het gaat om het gebouw dat dient als hoofdverblijfplaats voor het gezin.
De gezinswoning is het appartement dat of de woning die een koppel, of het nu gaat om echtgenoten of om wettelijk samenwonenden, hebben bestemd tot hun hoofdverblijfplaats. Als Marie en Vincent besluiten om te verhuizen, zal Marie dus het huurcontract mee moeten ondertekenen om haar toestemming te geven.

Elke partner kan alleen de mede-eigendom verbinden.

Marie en Vincent kunnen elk een huurcontract ondertekenen voor het appartement in Oostende dat ze gezamenlijk bezitten. 
Overeenkomstig het artikel 1416 van het Burgerlijk Wetboek wordt het gemeenschappelijk patrimonium beheerd door elke echtgenoot die alleen de beheersmacht kan uitoefenen.
Marie of Vincent kan een huurcontract ondertekenen zonder tussenkomst van haar of zijn partner.

Elke partner staat alleen in voor het huurbeheer van het goed dat hij of zij alleen bezit.

Elke partner kan geldig een gebouw in huur geven dat hij alleen bezit voor zover het niet gaat om de gezinswoning.
Voor het appartement in Luik zou Marie dus het huurcontract kunnen opzeggen, werken kunnen uitvoeren en een nieuw huurcontract kunnen tekenen zonder toestemming van haar man.

Zie ook :

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn