Toegang tot de hoofdinhoud

Mede-eigenaars: wie moet het huurcontract voor een goed in onverdeeldheid tekenen?

Als de looptijd van het huurcontract niet meer bedraagt dan 9 jaar dan is er geen volmacht of beheermandaat tussen de mede-eigenaars nodig: elke mede-eigenaar kan de mede-eigendom vrijwillig of toevallig verbinden.
Na het overlijden van hun ouder hebben Jean, Laetitia et Peter een appartement geërfd dat ze in gelijke delen samen bezitten. Ze zijn mede-eigenaars, dit wil zeggen mede-eigenaar van een onverdeeld goed
Ze besluiten om het appartement te huur te zetten. Aangezien Jean in het buitenland verblijft, kan hij niet zelf het huurcontract tekenen. Moet hij een volmacht aan een andere eigenaar geven? Kan een mede-eigenaar dan weer het huurcontract alleen tekenen?

Mag de mede-eigenaar het huurcontract alleen tekenen?

De verhuurder kan de mede-eigendom geldig alleen verbinden voor « zuiver bewarende daden en daden van voorlopig beheer » (artikel 577-2 van het Burgerlijk Wetboek). Er wordt doorgaans aangenomen dat het huurcontract dat niet meer dan 9 jaar bedraagt een daad van voorlopig beheer is.
De mede-eigenaar kan dus alleen een huurcontract tekenen als het om een huurcontract van korte duur gaat of om een huurcontract van 9 jaar (3, 6, 9). 
Er bestaat desondanks een uitzondering in het kader van het te huur stellen van de gezinswoning door één van de echtgenoten: in dit geval moet het huurcontract door beide echtgenoten worden ondertekend zelfs indien slechts één van hen (mede)-eigenaar is.

Een voorbeeld van een huurcontract per mede-eigenaar

Het huurcontract voor de hoofverblijfplaats moet worden opgemaakt in zoveel exemplaren als er partijen zijn. Zelfs indien één van de mede-eigenaars alleen de onverdeeldheid verbindt ontvangt elke mede-eigenaar een origineel exemplaar van het huurcontract.

Elke mede-eigenaar kan ook alleen instaan voor het beheer van het goed.

Het huurbeheer van het in huur gegeven appartement kan ook gebeuren door één van de mede-eigenaars, zonder dat de andere mede-eigenaars hem daartoe noodzakelijk een huurbeheermandaat hebben gegeven. Het huurbeheer is immers ook een daad van voorlopig beheer of het nu gaat om de opvolging van de indexering van de huur, het uitvoeren van onderhoudswerken, de aanmaning voor onbetaalde huur of de verbreking van het huurcontract.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn