Toegang tot de hoofdinhoud

Medehuur en brandverzekering

De onderschrijving van een brandverzekering is geen wettelijke verplichting maar deze wordt wel ten sterkste aangeraden en wordt ook vaak geëist voor de verhuurder. Deze dekt de huuraansprakelijkheid van de huurder ingeval van brand, waterschade, natuurrampen. 
De medehuurders kunnen zich op drie verschillende manieren verzekeren.

De onderschrijving van één enkele polis brandverzekering in naam van alle medehuurders

De medehuurders stellen een verzekeringsnemer aan die alleen de verzekeringspolis ondertekent. Deze brandverzekeringspolis moet:
  • de namen vermelden van elke « verzekerde» medehuurder;
  • een handelingsclausule bevatten die de verzekeringsnemer toelaat om te handelen voor rekening van en in naam van elke medehuurder.
In geval van een schadegeval, zullen de medehuurders één enkel aanspreekpunt hebben dat alleen zal instaan voor het beheer van het dossier, de expertise, de schadevergoeding, enz.…
Aan de andere kant moet de makelaar op de hoogte worden gebracht in geval van vertrek en/of vervanging van een medehuurder. Als het gaat om de medehuurder verzekeringnemer van de verzekeringspolis dan zal de brandverzekeringspolis moeten worden opgezegd en zal er een nieuwe polis moeten worden onderschreven.

De onderschrijving van een polis brandverzekering door elke medehuurder

Dit is een meer flexibele oplossing. Aan de andere kant stelt zich dan de vraag van de gemene delen van de medehuur die 
  • ofwel verzekerd zullen zijn uit hoofde van elke woonverzekeringspolis, 
  • ofwel verzekerd zullen zijn door een afzonderlijke verzekeringspolis met één verzekeringsnemer en meerdere verzekerden….

De voordelen van de niet-bewonersverzekering met afstand tegenover de medehuurders

Deze formule bestaat erin dat de verhuurder in zijn brandverzekeringspolis van niet-bewoner afstand doet van verhaal tegenover de huurders. Hierdoor is de huuraansprakelijkheid van deze laatsten gedekt.
Deze oplossing heeft het voordeel dat er geen wijzigingen moeten gebeuren elke keer als er een medehuurder vertrekt. De verhuurder zal de zekerheid hebben dat de huuraansprakelijkheid van de huurder is gedekt en zal de huurlasten kunnen doorrekenen. Aan de andere kant zullen de medehuurders waakzaam zijn zowel wat betreft de dekking van de inhoud als hun burgerlijke aansprakelijkheid, vooral als ze de woning van hun ouders hebben verlaten.

De medehuur in een studentenkot vereist niet noodzakelijk een aparte woonverzekeringspolis.

De student die een kamer huurt in een kot behoudt zijn hoofdverblijfplaats op het adres van zijn ouders. Deze laatsten moeten hun brandverzekeringspolis nalezen: deze bevat vaak een bijkomende dekking voor de schade die wordt veroorzaakt door een student op kot, de student is immers nog altijd een lid van het gezin.

Bereken de kost van uw brandverzekeringspremie en ontdek de mogelijkheden
Ik bereken

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn