Toegang tot de hoofdinhoud

De procedures en stappen in geval van vertrek van één van de medehuurders

Het probleem van het vertrek en de komst van een nieuwe medehuurder doet zich vaak voor. Dit betekent gewoonlijk niet het einde van het huurcontract maar moet worden opgenomen in een aanhangsel. Verhuurder en medehuurders mogen de formaliteiten inzake de plaatsbeschrijving, de huurwaarborg, de registratie en de brandverzekering zeker niet uit het oog verliezen.
Marc en Peter zijn vrienden en huren al twee jaar samen een appartement. Ze zijn geen studenten meer maar hebben beslist tot medehuur, een economisch gunstige en gezellige oplossing. Ze hebben daartoe een contract voor medehuur voor de hoofdverblijfplaats ondertekend waarin hun beide namen voorkomen als huurders.
Marc moet, omwille van een overplaatsing op het werk, het appartement verlaten. Nu stelt zich het probleem wat het gevolg is van het vertrek van een medehuurder op het huurcontract en van de mogelijkheid om hem te vervangen door een nieuwe medehuurder.

De noodzaak om een aanhangsel bij het huurcontract op te stellen 

Het vertrek van een medehuurder betekent niet automatisch het einde van het huurcontract. Dit blijft verderlopen met de overblijvende medehuurders. Alles hangt er van af of er al dan niet een clausule van solidariteit tussen de huurders in het huurcontract is opgenomen. 
Om van zijn verplichtingen uit het huurcontract te worden bevrijd zal de vertrekkende medehuurder een aanhangsel bij het huurcontract moeten opstellen.

De formaliteiten bij het vertrek van een medehuurder 

Eens er nota werd genomen van het vertrek van de medehuurder en dit werd aanvaard moet er worden overgegaan tot de volgende formaliteiten.

Plaatsbeschrijving van medehuur.

Verhuurder en medehuurders hebben er alle belang bij om een nieuwe plaatsbeschrijving op te maken. Elke medehuurder betaalt op die manier voor schade die werd toegebracht in de loop van zijn huurcontract. Deze zal dienen als plaatsbeschrijving bij vertrek voor de vertrekkende medehuurder en als plaatsbeschrijving bij aankomst voor de nieuwe medehuurder.

Huurwaarborg voor de medehuur.

Deze zal moeten worden geregulariseerd in functie van de gekozen vorm. Indien deze werd opgesteld op naam van de vertrekkende medehuurder, dan moet die opnieuw worden samengesteld. In het andere geval zal deze het onderwerp uitmaken van een overeenkomst tussen de medehuurders, de wet voorzien dienaangaande geen bijzondere bepalingen

Registratie van het aanhangsel bij het huurcontract

Elk aanhangsel bij een huurcontract moet worden geregistreerd.

Elke medehuurder heeft een woonverzekeringscontract op zijn naam onderschreven.

  • De vertrekkende medehuurder kan gemakkelijk zijn verzekeringscontract ontbinden. De andere medehuurders moeten opletten voor de eventuele gevolgen voor hun verzekeringspolis als de medehuurder niet wordt vervangen.
  • Eén van de medehuurders onderschrijft het woonverzekeringscontract als verzekeringsnemer in naam van allen, met een clausule dat hij handelt voor rekening van de andere medehuurders die met naam in de woonverzekeringspolis moeten worden ingeschreven. Als de vertrekkende medehuurder de verzekeringnemer is zal er een nieuw verzekeringscontract moeten worden onderschreven. In het andere geval moet de verzekeringnemer contact opnemen met zijn makelaar of verzekeraar om een aanhangsel bij het verzekeringscontract voor medehuur op te maken.

Brandverzekering. De medehuurders onderschrijven over het algemeen een brandverzekering of woningverzekering. Er zijn twee situaties mogelijk.

Er meer over weten? Hoe een contract voor medehuur opstellen?

vindt u deze pagina nuttig?

Gepubliceerd op 24/04/2015 (laatste bijwerking: vr 04 aug 2023 11:59:46 CEST)

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn