Toegang tot de hoofdinhoud

Huurlasten: forfait of provisie?

Het systeem van de huurlasten moet ofwel het stelsel van de werkelijke lasten volgen ofwel het stelsel van het forfait. De verhuurder en de huurder komen dit overeen in het huurcontract. Om het systeem van het forfait om te zetten in dit van de werkelijke lasten, zal de vragende partij zich tot de Vrederechter wenden.

De werkelijke huurlasten: het systeem van de provisie

Behalve als de verhuurder en de huurder in het huurcontract voor de forfaitaire oplossing kiezen, legt de wet op dat de door de huurder betaalde huurlasten ook de werkelijke lasten moeten zijn. In de praktijk betaalt de huurder elke maand een provisie waarna deze provisies voor de lasten worden verrekend in een afrekening op basis van de werkelijke lasten na een zekere periode (over het algemeen vastgelegd in het huurcontract).

De forfaitaire huurlasten

Het artikel 1728 ter van het Burgerlijk Wetboek voorziet de mogelijkheid om het bedrag van de lasten ten laste van de huurder forfaitair vast te leggen. Anders dan bij de provisie wordt er voor dit forfait, dat over het algemeen maandelijks wordt betaald, geen latere regularisatie voorzien. De verhuurder moet het werkelijk uitgegeven bedrag niet verantwoorden, maar loopt wel het risico dat de huurlasten kunnen schommelen aangezien dit bedrag niet is onderworpen aan een herziening.

De omzetting van het systeem forfait naar het systeem van de werkelijke lasten

De huurder (of de verhuurder) die van mening is ten onrechte te zijn belast (of te weinig te zijn vergoed) volgens het in het huurcontract voorziene forfait en die de omschakeling naar het systeem van de werkelijke lasten wenst moet zich wenden tot de Vrederechter (artikel 7- §2 van de Wet op de huurcontracten). Hij kan ook vragen dat het forfaitaire bedrag wordt herzien tot een niveau dat meer in overeenstemming is met de werkelijkheid
De Vrederechter doet meer bepaald uitspraak op basis van de evolutie van de werkelijke uitgaven en kan de omzetting toelaten indien deze mogelijk is.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn