Toegang tot de hoofdinhoud

Een nieuwe vorm van huurwaarborg heeft de Belgische huurmarkt radicaal veranderd

De IMMOCAUTION huurwaarborgverzekering is een aanvullende garantie voor de verhuurder, die zich zo kan verzekeren  van de solvabiliteit van de huurder. Anderzijds geniet  ook de huurder van sommige voordelen, onder andere het vrijmaken van beschikbare geldmiddelen die anders bevroren zouden blijven. 
Gewoonlijk is de huurwaarborg in de vorm van een storting van contant geld door de huurder samengesteld. Er bestaat een  nieuwe vorm, zonder storting voor de huurder, en veel veiliger voor de verhuurder: de IMMOCAUTION huurwaarborgverzekering. 

Waarom dient de huurgarantie?   

In het kader van een huurcontract voor een hoofdverblijfplaats, is een goed huurcontract in dee eerste plaats  een contract, waarin de verhuurder en de huurder een vertrouwensrelatie aangaan. De huurwaarborg garandeert aan de verhuurder dat de huurder de verplichtingen nakomt die in het contract opgenomen zijn. 
De huurwaarborg kan verschillende vormen aannemen: de vormen die door de wet gereguleerd worden (storting van contant geld, bankgarantie, of OCMW garantie), of een vorm  die vrij door de huurder en/of de verhuurder gekozen wordt.

Een belangrijke innovatie in de Belgische huurwaarborg

In België heeft de onderneming EuroCaution, de huurwaarborgverzekering ImmoCaution® ontwikkeld. De huurwaarborgverzekering is een veilig  alternatief voor de oude vormen van huurgarantie. 

Hoe werkt de huurwaarborgverzekering?

Met ImmoCaution® staat een verzekeraar (in dit geval, de kredietverzekeraar Atradius)  borg voor de huurder, en verbindt zich ertoe in het kader van het contract de verplichtingen van de huurder te dekken, tot  een maximaal bedrag van drie maanden huur. Dit komt neer op de vervanging van de waarborg in contant geld door een waarborgverzekeringscontract. 

Voordelen voor de verhuurder

De huurwaarborgverzekering biedt drie voordelen voor de verhuurder:
  • Solvabiliteitsbeoordeling door een verzekeringsmaatschappij. ImmoCaution® werkt bijvoorbeeld met ATRADIUS ICP, een onderneming die meer dan 60 jaar  ervaring heeft in de analyse van de wanbetalingsrisico van particulieren in België. 
  • Mogelijkheid om de huurwaarborg te verhogen tot maximaal drie maanden huur. 
  • Onherroepelijke dekking, zelfs in geval van niet-betaling van de premie door de huurder. 

Voordelen voor de huurder

De huurwaarborgverzekering biedt drie voordelen voor de huurder:
  • Geen geblokkeerde geldmiddelen.
  • De huurder mag zijn nieuw huurcontract ondertekenen, zelfs als zijn oude garantie geblokkeerd blijft. 
  • Eenvoudige en snelle oplossing 

De ImmoCaution huurwaarborg kent meer en meer succes

Dit model kent zeer veel succes bij andere Europeese landen, zoals Zwitserland en Duitsland. In België raden consumentenverenigingen en talrijke belangrijke vakbonden in de vastgoedsector, onder wie de SNPC, Federia, of de CIB Vlaanderen, nu aan dit product te gebruiken.

LeBonBail, de beste manier om een huurwaarborgverzekering te nemen    

LeBonBail heeft ervoor gekozen om ImmoCaution® in zijn online huurcontractformulier te integreren. Dit vereenvoudigt aanzienlijk het proces: wanneer de ImmoCaution® oplossing gekozen wordt, wordt automatisch een inschrijvingsformulier de huurder(s) verstuurd. De verhuurder (of de makelaar) wordt op de hoogte gehouden tijdens dit hele proces .  

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn