Toegang tot de hoofdinhoud

Het huurcontract voor het leven

Het huurcontract voor het leven moet worden opgesteld door een notaris. Dit neemt een einde bij het overlijden van de huurder of ingeval van voortijdige ontbinding door deze laatste. Indien het huurcontract dit voorziet, kan het huurcontract voor het leven ook worden ontbonden door de verhuurder.
Het artikel 3 van de wet op de huurcontracten voor de hoofdverblijfplaats biedt de mogelijkheid om af te wijken van de «klassieke looptijd» van 9 jaar en om een huurcontract te ondertekenen dat een einde zal nemen bij het overlijden van de huurder.

Het huurcontract voor het leven moet worden opgesteld door een notaris.

Het huurcontract voor het leven moet worden opgesteld met een authentieke akte, dit wil zeggen een notariële akte.

De voortijdige verbreking van het huurcontract voor het leven

Het is ondanks alles mogelijk om het huurcontract voor het leven voortijdig te ontbinden. De «klassieke» clausules van voortijdige verbreking van het huurcontract van 9 jaar zijn op de volgende manier van toepassing.
  • Clausules van voortijdige verbreking door de verhuurder: deze zijn niet van toepassing tenzij het huurcontract dit expliciet voorziet.
  • Clausule van voortijdige verbreking door de huurder: de clausule is van toepassing. 

Clausules van voortijdige verbreking door de verhuurder (§2, 3 en 4 van het artikel 3 van de Huurwet).

Als het huurcontract dit voorziet, kan de verhuurder het huurcontract voor het leven in drie situaties voortijdig verbreken:
  • Voortijdige verbreking voor persoonlijke bewoning, op elk moment, mits een vooropzeggingstermijn van zes maanden;
  • Voortijdige ontbinding voor werken, na afloop van de eerste en tweede driejarige periode, mits een vooropzeggingsperiode van zes maanden;
  • Voortijdige ontbinding zonder reden, na afloop van een driejarige periode, na een vooropzeggingsperiode van zes maanden en mits een schadevergoeding te betalen aan de huurder. Deze schadevergoeding is gelijk aan negen maanden of zes maanden of drie maanden huur naargelang het contract een einde neemt na afloop van de eerste, de tweede driejarige periode of de derde (en volgende) driejarige periode.

Clausules van voortijdige verbreking door de huurder (§5).

De huurder heeft altijd de mogelijkheid om het huurcontract voor het leven te verbreken. De vooropzeggingstermijn bedraagt 3 maanden en de huurder is een schadevergoeding verschuldigd als hij een einde stelt aan het huurcontract in de loop van de eerste driejarige periode: deze schadevergoeding bedraagt drie maanden, twee maanden of één maand huur naargelang het contract een einde neemt na afloop van het eerste, tweede of derde jaar.

Het huurcontract voor het leven kan voorzien dat er wordt afgezien van de indexering van de huur

De wet op de huurcontracten voor de hoofdverblijfplaats voorziet dat de verhuurder wettelijk één keer per jaar de aanpassing van de huur aan de kosten van levensonderhoud kan vragen, zelfs al is de indexering van de huur niet voorzien in het huurcontract. Als het om een huurcontract voor het leven gaat, kan het huurcontract aan de andere kant voorzien dat de verhuurder er uitdrukkelijk van afziet om in de toekomst deze indexering te vragen.
LeBonBail stelt een assistent bij de opstelling van het huurcontract ter beschikking waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht. Deze assistent is een professionele oplossing om gemakkelijk door onze gespecialiseerde advocaten voor eensluidend verklaarde huurcontracten op te stellen.
Zie ook :

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn