Toegang tot de hoofdinhoud

Authentiek huurcontract : In welke gevallen is een notarieel huurcontract noodzakelijk?

Een huurcontract wordt authentiek genoemd als het wordt opgesteld door een notaris. De tussenkomst door een notaris heeft zo zijn voordelen, meer bepaald voor de verhuurder, en is verplicht voor elk huurcontract met een langere looptijd dan 9 jaar.

Het notariële huurcontract heeft een vaststaande datum

Het authentieke huurcontract heeft een zekere datum vanaf de ondertekening ervan in tegenstelling tot het onderhandshuurcontract dat maar een vaste datum krijgt vanaf:

Maar de rechten en bescherming van de contractpartijen zijn beperkt bij gebrek aan een vaststaande datum van het contract.

Het authentieke huurcontract kan uitvoerend worden

Het authentiek huurcontract heeft de kracht van een uitvoerbare titel. Dit betekent dat het de partijen is toegestaan om de gedwongen uitvoering van een verplichting in het huurcontract af te dwingen, zonder beroep te moeten doen op een deurwaarder. Bij niet betaling van de huur bijvoorbeeld moet de verhuurder over het algemeen een procedure tot verzoening met de huurder starten en daarna een gerechtelijke procedure voor de onbetaalde huurgelden vooraleer hij een titel in handen krijgt die door een deurwaarder moet worden uitgevoerd. Met een notarieel huurcontract kan de verhuurder zijn notariële akte onmiddellijk voorleggen aan de gerechtsdeurwaarder om de onbetaalde huurgelden te laten invorderen. 

Het notariële huurcontract is verplicht voor de huurcontracten van meer dan 9 jaar

In tegenstelling tot de kortlopende huurcontracten of de huurcontracten van 9 jaar (3-6-9), is bij de huurcontracten van meer dan 9 jaar en bij de huurcontracten voor het leven de tussenkomst door een notaris onontbeerlijk zoals is opgenomen in het artikel 1 van de Hypotheekwet. De kosten van de akte vallen dan systematisch ten laste van de huurder, wat niet het geval is als het notariële huurcontract geen wettelijke verplichting is maar een keuze van de partijen.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn