Toegang tot de hoofdinhoud

Juridisch kader

De wetgevende actualiteit van het huurcontract is een beladen actualiteit: wet van 25 maart 2007, Koninklijke besluiten van 04 mei 2007, programmawet van 27 december 2006, wet van 21 december 2013 enz… Elke wettekst brengt wijzigingen aan aan de rechten en verplichtingen van de verhuurder en de huurder.
En het zal niet de recente regionalisering van de wet op de huurcontracten zijn die deze tendens zal doen keren!


Hoe een studentenhuurcontract opstellen?

Het studentenhuurcontract is een huurcontract naar gemeen recht, al dan niet gemeubileerd, voor een welbepaalde duur en dat een zeker aantal verplichte vermeldingen moet bevatten.

Geldt een huurbelofte als huurcontract?

Bij een bezoek kunnen de huurder en verhuurder mogelijk onmiddellijk hun overeenkomst formaliseren. Als ze geen contract bij de hand hebben kunnen ze een huurbelofte ondertekenen Opgelet! In heel wat gevallen kan dit gelden als contract!

Elk type huurcontract zijn eigen wetgeving.

De wetgever heeft specifieke bepalingen voorzien inzake de huurcontracten of het nu gaat om huurcontracten voor de hoofdverblijfplaats, voor handelsruimten, voor het studentenverblijf of de pachtovereenkomsten.
© 2022 LeBonBail
design by twinn