Toegang tot de hoofdinhoud

Juridisch kader

De wetgevende actualiteit van het huurcontract is een beladen actualiteit: wet van 25 maart 2007, Koninklijke besluiten van 04 mei 2007, programmawet van 27 december 2006, wet van 21 december 2013 enz… Elke wettekst brengt wijzigingen aan aan de rechten en verplichtingen van de verhuurder en de huurder.
En het zal niet de recente regionalisering van de wet op de huurcontracten zijn die deze tendens zal doen keren!


Mag men afwijken van de bepalingen van de huurwetgeving?

Vooraleer een clausule op te nemen in een huurcontract, moeten de verhuurder en de huurder nagaan of deze niet ingaat tegen enige wettelijke bepaling of… dat de wet toelaat dat de partijen hiervan contractueel afwijken.
© 2023 LeBonBail
design by twinn