Toegang tot de hoofdinhoud

De voorafgaandelijke vergunningen voor het verhuren van een onroerend goed in België

Het Waalse Gewest heeft voorafgaandelijke vergunningen voorzien voor studentenkoten, kleine woningen of bepaalde toeristische accommodatie. De Brusselse Huisvestingscode legt niet langer de voorafgaandelijke verhuurvergunning op. In Vlaanderen is het gelijkvormigheidsattest verplicht voor de verhuring van de hoofdverblijfplaats en de verhuring van het tweede verblijf moet worden gemeld.
Het is de Huisvestingscode van elk gewest die de vergunningen en de verhuurvergunning regelt.

Waals Gewest: de verhuurvergunning 

Hoofdverblijfplaats en studentenwoning

Bepaalde verhuringen zijn onderworpen aan een voorafgaandelijke toelating : 
  • de verhuring van gemeenschapswoningen (meerdere personen wonen samen en delen gemeenschappelijke ruimten); 
  • de verhuring van kleine individuele woningen (minder dan 28m²). 
De toelating is noodzakelijk als de woning te huur wordt gesteld als hoofdverblijfplaats of als deze hoofdzakelijk wordt bestemd tot studentenverblijf.
De procedure voor de aanvraag van een verhuurvergunning is dezelfde als deze die werd beschreven in ons artikel over de studentenkoten.

Toeristische accommodatie

Er bestaat geen voorafgaandelijke vergunning voor de verhuring. Aan de andere kant is het gebruik van termen zoals toeristische accommodatie, gîte, gastenkamer of gemeubileerde vakantiewoning onderworpen aan een vergunning.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Het eind van het gelijkvormigheidattest

Het gelijkvormigheidsattest voor de gemeubileerde verhuring is niet meer van toepassing

De Brusselse Huisvestingscode voorzag vroeger dat er voor elke verhuring van een gemeubileerde woning: 
  • facultatief een gelijkvormigheidscertificaat moest worden bekomen,
  • verplicht een gelijkvormigheidsattest moest worden bekomen. 
De Brusselse Huisvestingscode voorziet die bepaling voortaan niet meer. De eigenaar die een gemeubileerde woning wil verhuren is dus niet langer verplicht om een vergunning aan te vragen. 

De verordening op de toeristische accommodatie

Aangezien het om toeristische accommodatie gaat en om de accommodatie bij particulieren, werd er een verordening gepubliceerd in 2014. Deze is nog niet van kracht geworden. Deze voorziet, onder andere, de verplichting om voorafgaandelijk aangifte te doen.

Het gelijkvormigheidsattest in het Vlaamse Gewest 

Hoofdverblijfplaats

Als het gehuurde goed tot de hoofdverblijfplaats van de huurder wordt bestemd, dan moet de verhuurder een gelijkvormigheidsattest aanvragen bij de gemeente waarin wordt bevestigd dat het gehuurde goed voldoet aan de elementaire normen inzake veiligheid, bewoonbaarheid en kwaliteit.

Tweede verblijf

Ook hier weer opgepast met de verhuring van tweede verblijven voor de vakantieperiodes en voor de accommodatie bij de bewoner: de verhuurder moet voorafgaandelijk een kennisgeving naar de overheid sturen (of de verhuring laten goedkeuren door het Vlaams Bureau voor Toerisme) en een bepaald aantal normen naleven.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn