Toegang tot de hoofdinhoud

De stappen en vergunningen voorafgaandelijk aan het verhuren van een studentenkot.

Le Brusselse Huurcode legt niet meer de voorafgaandelijke huurvergunning op voor een studentenkot in tegenstelling tot de Waalse huurcode en de Vlaamse huurcode.
Het is de huurcode van elke streek die de verhuring van een studentenkot regelt: huurvergunning, toelating om te verhuren, gelijkvormigheidscertificaten en gelijkvormigheidsattesten
In het Brusselse Gewest is het de regionale Inspectiedienst die bevoegd is terwijl dit in Wallonië en Vlaanderen het voorrecht is van het college van burgemeester en schepen.

Waals Gewest: de huurvergunning voor een studentenkot is verplicht.

Deze huurvergunning is 5 jaar geldig. De aanvraagprocedure verloopt als volgt.
 1. Bij de gemeente de formulieren aanvragen « aangifte van verhuur of te huur aanbieden» en «verslag bezoek».
 2. Na deze te hebben ingevuld contact opnemen met een erkende dienst en een afspraak maken voor een bezoek.
 3. Na afloop van het bezoek overhandigt de erkende dienst aan de verhuurder het verslag van het bezoek aangevuld met een gelijkvormigheidsattest of, in het andere geval, met een lijst van aanbevelingen voor de nodige werken.
 4. In geval van een gunstig advies de aanvraag voor een huurvergunning indienen door het volgende aangetekend te versturen naar de gemeente:
  a. de aangifte van verhuring of het te huur stellen,
  b. het origineel van het schouwingsverslag van de deskundige,
  c. het origineel van het gelijkvormigheidattest.
 5. Uitreiking van de huurvergunning door het College van burgemeester en schepenen binnen de 15 dagen volgend op de ontvangst van uw zending door de gemeente.

Het gelijkvormigheidattest voor een studentenkot is in Brussel niet langer verplicht.

De huurcode van het Brussels Gewest voorzag vroeger voor het verhuren van een kleine woning (dit wil zeggen met een oppervlakte van minder dan 28m2) het verkrijgen van: 
 • een gelijkvormigheidcertificaat (facultatief),
 • een gelijkvormigheidsattest (verplicht). 
De studentenkoten vallen over het algemeen binnen deze categorie. Maar de Brusselse huurcode voorziet deze bepaling niet langer.
De regionale Inspectiedienst van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat echter door met de controle op het naleven van de criteria inzake veiligheid, hygiëne en uitrusting in de studentenkoten. De agenten-inspecteurs kunnen na een controlebezoek de verhuring verbieden. Het studentenkot zal dan pas terug mogen worden verhuurd nadat er een attest van controle van de gelijkvormigheid werd uitgereikt als bewijs van inregelstelling.

Het gelijkvormigheidattest van het Vlaamse Gewest

De huurcode van het Vlaams Gewest legt de verhuurder of zijn vertegenwoordiger op om een gelijkvormigheidattest aan te vragen bij de burgermeester van de gemeente waar het studentenkot is gelegen. Dit attest is gedurende maximum 10 jaar geldig.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn