Toegang tot de hoofdinhoud

Mag men afwijken van de bepalingen van de huurwetgeving?

Inzake het onroerende huurrecht is het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats zowel onderworpen aan de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek als aan de bepalingen van de Huurwet. De opsteller van het huurcontract moet waakzaam zijn: sommige bepalingen zijn verplicht, andere dan weer aanvullend.
De opstelling van een huurcontract voor een hoofdverblijfplaats valt hoofdzakelijk onder de artikelen 1708 tot 1762 bis van het Burgerlijk Wetboek enerzijds en onder de wet van 20 februari 1991 (de genaamde Huurwet) anderzijds.

Verhuurder en huurder kunnen afwijken van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats valt, net zoals elk huurcontract, binnen het toepassingsveld van het Burgerlijk Wetboek. Deze bepalingen zijn voor het merendeel, en tenzij anders uitdrukkelijk vermeld, van aanvullende aard; dit wil zeggen dat ze van toepassing zijn tenzij het contract iets anders voorziet. 
Sommige bepalingen bevestigen echter uitdrukkelijk hun dwingende aard zoals bijvoorbeeld:

De bepalingen van de huurwet zijn van dwingende aard. 

Wat betreft de huurwet geldt precies het omgekeerde: elke bepaling van het huurcontract die ingaat tegen de bepalingen van deze wet zal worden beschouwd als nietig en niet te zijn geschreven, behalve als het wetsartikel uitdrukkelijk de mogelijkheid voorziet om hiervan af te wijken. Deze afwijkingen hebben bijvoorbeeld betrekking op: 
  • De mogelijkheid om het huurcontract voortijdig te beëindigen op initiatief van de verhuurder voorzien in de paragrafen 2, 3 en 4 van het artikel 3;
  • De indexering van de huur voorzien in het artikel 6 dat van toepassing is behalve als dit «uitdrukkelijk werd uitgesloten».

De opstelling van een huurcontract voor een hoofdverblijfplaats vergt grote waakzaamheid van de opsteller ervan, of hij nu de verhuurder, de vastgoedmakelaar of de vastgoedbeheerder is. 

LeBonBail stelt een professionele assistent bij de opstelling van het huurcontract ter beschikking, wat de opstelling van een betrouwbaar contract op maat mogelijk maakt.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn