Toegang tot de hoofdinhoud

Om een woning om te vormen tot een studentenkot is er een stedenbouwkundige vergunning vereist.

Het is perfect mogelijk om de bestemming van een gebouw te wijzigen om dit als studentenkoten te verhuren. Hiervoor is er een stedenbouwkundige vergunning, uitgereikt door de gemeente, vereist ….maar in heel wat gevallen is deze eerder terughoudend om deze af te leveren. 
Een verhuurder wil mogelijk zijn woning of zijn opbrengsteigendom verhuren aan studenten in de vorm van een kot. Hiervoor kunnen er heel wat redenen zijn: beter huurrendement, nabijheid van een universiteit of indeling van het gebouw. Hij moet hiervoor een aantal regels en formaliteiten naleven: 
Maar eerst en vooral moet hij bij de dienst stedenbouw de bestemming van het goed controleren. In heel wat gevallen zal de verhuurder bij de gemeente een stedenbouwkundige vergunning moeten aanvragen.

Mag men een woning omvormen tot studentenkot?

De inrichtingswerken die van zijn huis een studentenkot moeten maken vereisen voorafgaandelijk een stedenbouwkundige vergunning. Het is de gewijzigde bestemming en niet de werken op zich die overigens die stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk maken. De eigenaar moet zijn aanvraag richten aan het schepencollege van de gemeente waar het goed is gelegen en een dossier samenstellen waarvan de inhoud zal variëren naar gelang het goed is gelegen in het Vlaamse, het Waalse of het Brusselse Gewest.
Zelfs als het gaat om het verhuren van een leegstaande kamer in zijn eengezinswoning, bijvoorbeeld omdat een kind het ouderlijke huis verlaat, dan nog is er een stedenbouwkundige vergunning vereist omdat de bestemming van de woning verandert.

De gemeenten zijn terughoudend om een stedenbouwkundige vergunning uit te reiken voor studentenkoten

Aangezien de studentenverblijven over het algemeen worden beschouwd als tweede verblijf (de studenten blijven ingeschreven bij hun ouders) betalen hun huurders nagenoeg geen gemeentetaks met uitzondering van de belasting op het tweede verblijf in bepaalde gemeenten. Een studentensamenwoning kan overigens ‘angstaanjagend’ overkomen aangezien deze mogelijk de rust in de buurt kan verstoren.

De koper van een kot: opgepast met de stedenbouwkundige inbreuken

De kandidaat-koper van een gebouw dat in de vorm van koten wordt verhuurd aan studenten moet bijzonder letten op eventuele stedenbouwkundige inbreuken. Deze gaan immers mee met het gebouw en niet met de eigenaar die verantwoordelijk is voor de transformatie. Hij zal een stedenbouwkundige regularisatie moeten aanvragen waarbij de kans groot is dat die hem wordt geweigerd. In dat geval zullen de gemeentediensten een proces-verbaal van stedenbouwkundige inbreuk opstellen dat de nieuwe eigenaar zal verplichten over te gaan tot regularisatie van het gebouw.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn