Toegang tot de hoofdinhoud

Onverdeeldheid en types mede-eigendom

Inzake het onroerend recht moet er onderscheid worden gemaakt tussen de gedwongen mede-eigendom van een appartementsgebouw en de vrijwillige of toevallige mede-eigendom van één enkel appartement. Al is er in beide gevallen sprake van onverdeeldheid, toch zijn de regels niet helemaal dezelfde.

Mede-eigendom: definitie

De mede-eigendom is de verdeling van het eigendomsrecht op een goed tussen meerdere eigenaars. Deze bestaat dan ook als er onverdeeldheid is, dit wil zeggen een splitsing van de eigendom: het goed hoort ondeelbaar toe aan meerdere personen en het wordt niet opgedeeld in loten die aan elke eigenaar worden toegewezen.
Op het vlak van onroerend goed heeft men het over het algemeen over mede-eigendom in twee gevallen.
  • Indien een gebouw is opgedeeld in loten (appartementen) en in ondeelbare gemene delen dan heeft men het over gedwongen mede-eigendom (dit verwijst naar de gemene delen).
  • Indien het om één enkel goed gaat zoals een appartement of een huis dat in het bezit is van meerdere eigenaars, dan heeft men het over vrijwillige of toevallige mede-eigendom.

De gedwongen mede-eigendom

In het geval van een gebouw in mede-eigendom zijn de gemene delen ondeelbaar eigendom van de eigenaars van elk lot volgens een verdeling die gebeurt in zoveelste delen. De mede-eigenaars kunnen de verdeling hiervan niet vragen. Het beheer van de gemene delen moet verplicht worden opgenomen in een reglement van mede-eigendom
De gedwongen mede-eigendom wordt geregeld door de bepalingen van de artikelen 577-3 tot 577-14 van het Burgerlijk Wetboek. Deze bepalingen zijn bindend, dit wil zeggen dat elke tegenstrijdige contractuele bepaling nietig en zonder uitwerking is.

De vrijwillige of toevallige mede-eigendom

Men heeft het over de vrijwillige mede-eigendom als bijvoorbeeld twee of meerdere personen samen een gebouw aankopen.
Men heeft het over de toevallige mede-eigendom als bijvoorbeeld twee kinderen een gebouw erven in het kader van de erfopvolging.
De vrijwillige of toevallige mede-eigendom wordt geregeld door de bepalingen van het artikel 577-2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze bepalingen zijn aanvullend, wat wil zeggen dat de mede-eigenaars hiervan kunnen afwijken en andere zelfs andersluidende bepalingen kunnen goedkeuren.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn