Toegang tot de hoofdinhoud

De identiteit van de verhuurder en de huurder in een huurcontract.

Een model van een huurcontract dat up-to-date is en conform de wetgeving is essentieel maar volstaat niet: sinds de wet van 21 december 2013 bestaan er regels voor de identificatie van de verhuurder en de huurder die moeten worden nageleefd, zo niet kan de registratie van het huurcontract worden geweigerd.

De identificatie van de natuurlijke personen in een huurcontract

Het schriftelijke onderhandse huurcontract moet het volgende bevatten voor de natuurlijke personen:
 • hun naam 
 • hun twee eerste voornamen, 
 • hun adres,
 • hun geboortedatum,
 • hun geboorteplaats.
Het geval van het authentieke huurcontract, dat wil zeggen opgesteld met een notariële akte, vormt een uitzondering: dit moet alle voornamen van de natuurlijke personen (en niet alleen de twee eerste) bevatten en ook het rijksregisternummer (of van het rijksregister-bis).

De identificatie van de rechtspersonen in een huurcontract

Het schriftelijke onderhandse huurcontract moet het volgende bevatten voor de rechtspersonen:
 • hun maatschappelijke benaming
 • hun ondernemingsnummer (Kruispuntbank der Ondernemingen). 
   - Indien de onderneming dit niet heeft wordt dit vervangen door de maatschappelijke zetel.
  - Indien de onderneming hierover nog niet beschikt wordt dit in de akte bevestigd of in een aanvullende getekende verklaring onderaan het contract.

De sancties in geval van een verkeerde identificatie van de partijen in een huurcontract

Het artikel 1714 van het Burgerlijk Wetboek voorziet dat de huurder of de verhuurder die zijn identificatieplicht niet nakomt « alle gevolgen zal dragen van het feit dat het huurcontract niet is geregistreerd ».
Ter herinnering: het gebrek aan registratie van het huurcontract straft de verhuurder en de huurder respectievelijk op de volgende manier.
De wet van 21 december 2013 voorziet overigens dat bij de registratie van notarieel vastgelegde huurcontracten het identificatienummer of het ondernemingsnummer moet worden vermelden. Zo zal het registratiekantoor de registratie van de notarieel vastgelegde huurcontracten, die deze identificatieregels niet naleven, gewoonweg weigeren.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn