Toegang tot de hoofdinhoud

De regels voor het ondertekenen van het huurcontract.

Er komen heel wat elementen kijken bij het bepalen van de regels voor de ondertekening van het huurcontract: meerderjarigheid, huwelijksstelsel van de eigenaar, medehuur, mede-eigendom, verdeling van het goed, mandaat, enz.

Het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats moet verplicht worden ondertekend

Het huurcontract moet zijn geschreven en ondertekend als het om een huurcontract voor de hoofdverblijfplaats gaat. 
In de andere gevallen (huurcontract tweede verblijf, huurcontract voor een kantoor, huurcontract voor een garage, enz.), wordt de mondelinge huurovereenkomst toegestaan en moet deze niet noodzakelijk worden getekend.

Een minderjarige kan geen huurcontract ondertekenen

Vanuit juridisch standpunt is een minderjarige «onbekwaam». Tenzij de minderjarige werd ontvoogd mag hij dus geen huurcontract afsluiten, zelfs niet als het om een studentenkot gaat. Het contract zal moeten worden ondertekend door een ouder of een voogd.

Gezinswoning: de handtekening van één van de twee echtgenoten volstaat

Als het gehuurde goed hun hoofdverblijf is volstaat de handtekening van één van de echtgenoten of wettelijk samenwonenden om voor hen beiden het recht op huur vast te stellen. Dit is niet het geval als het om een huurcontract voor een tweede verblijf gaat of voor een goed dat niet de gezinswoning is.

Medehuur en ondertekening van het huurcontract

Elke medehuurder (buiten het geval van echtgenoten en wettelijk samenwonenden) moet het huurcontract tekenen als hij over de rechten als huurder op het gehuurde goed wil beschikken.

Mede-eigenaars en ondertekening van het huurcontract

Elke mede-eigenaar kan geldig een huurcontract voor het goed in onverdeeldheid tekenen voor zover de duur van het huurcontract niet meer bedraagt dan 9 jaar. Eén enkele handtekening volstaat.

Ondertekening van het huurcontract door de verhuurder: de situatie van echtgenoten

Elke echtgenoot kan alleen het goed dat hij zelf of samen met zijn partner bezit verbinden. Als het echter om de gezinswoning gaat is de, ondertekening van het huurcontract door beide echtgenoten vereist.

Handtekening van het huurcontract door een beheerder

De overeenkomst waarmee de eigenaar een beheermandaat of een mandaat tot verhuur geeft aan een immobiliënkantoor moet uitdrukkelijk vermelden of de ondertekening van het huurcontract deel uitmaakt van deze opdracht. Indien het mandaat dat aan een immobiliënkantoor wordt gegeven niet geldt voor het zoeken van huurders, de advertenties en het bezoek aan de woning, dan verbindt het door de vastgoedmakelaar ondertekend huurcontract de eigenaar niet.

De vruchtgebruiker kan een huurcontract tekenen, de naakte eigenaar niet.

De vruchtgebruiker, die het genot van het goed heeft, kan een huurcontract geldig ondertekenen. De naakte eigenaar (s) niet.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn