Toegang tot de hoofdinhoud

Andere rechten en verplichtingen van de verhuurder

Deze sectie is een antwoord op de vragen die verhuurders of gevolmachtigden, belast met het beheer, zich kunnen stellen bij wat er zich allemaal kan voordoen in de loop van het huurcontract.


Het overlijden van de huurder

De gevolgen van het overlijden van de huurder op het huurcontract: de ontbinding van het huurcontract of de overdracht van het huurrecht op de erfgenamen of rechthebbenden?
© 2022 LeBonBail
design by twinn