Toegang tot de hoofdinhoud

Medehuur en samenwoning: naar wie moeten de kennisgevingen, de briefwisseling, de opzegging worden verstuurd?

De verhuurder moet alle briefwisseling (kennisgeving, ontbinding, opzegging, en andere briefwisseling) naar elke houder van het huurcontract sturen. Men moet enkel nog weten wie de houder van dit huurrecht is.
Om te weten naar wie en in hoeveel exemplaren de briefwisseling moet worden verstuurd moet de verhuurder het type samenwoning identificeren.
  • Feitelijke samenwoning: twee of meerdere personen gaan samenwonen zonder wettelijke verbintenis (huwelijk of wettelijk samenwonen).Men heeft het dan over een eenvoudige samenwoning. 
  • Wettelijke samenwoning of huwelijk: twee personen trouwen of hebben aangifte gedaan van een wettelijke samenwoning.

De feitelijke samenwoning: de medehuur

Als er slechts één enkele houder van het huurcontract is (één enkele huurder heeft het huurcontract ondertekend), dan hebben de andere medehuurders geen enkel huurrecht voor het goed dat ze bewonen. De verhuurder kan dus één enkele kennisgeving (bijvoorbeeld een opzegging) versturen naar de houder van het huurcontract.
Als er meerdere houders van het huurcontract zijn dan zal de verhuurder zijn huurcontract moeten nalezen om te zien of er een clausule in voorkomt waardoor de medehuurders « ondeelbaar en solidair » zijn wat betreft hun verplichtingen.
  • Als dit het geval is dan volstaat in theorie één enkele kennisgeving om elke kennisgeving die naar één van hen werd gestuurd rechtsgeldig te maken.
  • Als dit niet het geval is zal de verhuurder naar elke medehuurder een kennisgeving moeten sturen.
Om alle geschillen te vermijden wordt in de praktijk aangeraden om systematisch naar alle medehuurders een kennisgeving te sturen.

De medehuur als koppel: de kennisgevingen die naar de echtgenoten of wettelijk samenwonenden moeten worden verstuurd

In dit geval is het artikel 215 van het Burgerlijk Wetboek heel duidelijk:
« de opzeggingen, kennisgevingen en exploten met betrekking tot dit huurcontract moeten afzonderlijk aan elke echtgenoot worden verstuurd of betekend… ».
Dit is zelfs van toepassing als de partner niet de ondertekenaar van het contract is: het huwelijk maakt deze automatisch tot co-houder van het huurcontract.
Als de verhuurder vergeet om de twee echtgenoten in kennis te stellen dan is de kennisgeving nietig. Deze zal evenwel maar nietig zijn als de verhuurder kennis had van hun huwelijk. 
In de praktijk:
  • moet de verhuurder altijd twee brieven (indexering van de huur, opzegging van het huurcontract, enz.…) naar beide echtgenoten sturen.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn