Toegang tot de hoofdinhoud

Werken in de mede-eigendom: kan de huurder zich wenden tot de verhuurder?

De renovatiewerken in de gemene delen van een appartementsgebouw worden beslist door de Algemene Vergadering van de mede-eigenaars. Het huurrecht van de huurder beschermt hem tegen werken in de privatieve delen maar niet tegen deze in de gemene delen.

De werken in de mede-eigendom worden opgedrongen aan de huurder.

De werken in de gemene delen van een gebouw in mede-eigendom kunnen mogelijk hinder veroorzaken voor de mede-eigenaars en/of de huurders van de appartementen in het gebouw. Of het nu gaat om renovatie van de gevel, om schilderwerken of om de installatie van een lift, ze zijn bron van overlast en hinder (lawaai, trillingen, overlast, enz.)
Deze werken, die over het algemeen beslist worden door de drievierden-meerderheid op de Algemene Vergadering van de mede-eigenaars, worden opgedrongen aan de huurder. Deze laatste had daar niet noodzakelijkerwijs kennis van bij de ondertekening van het huurcontract.

Werken in de mede-eigendom: kan de huurder zich tot de verhuurder wenden?

De verhuurder staat in voor overlast door zijn toedoen maar niet voor deze door toedoen van derden. Welke is de juridische analyse van de situatie in het kader van de werken waartoe de mede-eigendom, waartoe hij behoort, heeft besloten? Is de mede-eigendom een derde voor de verhuurder?
Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 16 februari 2001 hierop een heel duidelijk antwoord gegeven: 
«De verhuurder die de privatieve delen van een appartementsgebouw in huur geeft is er niet toe gehouden de huurder te vergoeden als de vereniging van mede-eigenaars overgaat tot de uitvoering van werken in de gemene delen, zoals de gevel van het gebouw».
Het huurrecht van de huurder en de verplichtingen van de verhuurder hebben enkel betrekking op de privatieve delen en niet op de gemene delen; het gebruik van deze delen is een uitbreiding van het huurrecht van de huurder. Met andere woorden: de regel in verband met de privatieve delen als zou de verhuurder geen werken mogen uitvoeren zonder toestemming van de huurder is niet van toepassing op de gemene delen. 
Samengevat: de huurder kan zich niet tot de verhuurder wenden om schadeloosstelling te bekomen, zelfs niet in geval van aanzienlijke overlast. 
Zie ook : 

  Is de verhuurder verantwoordelijk voor de overlast die de huurder ondervindt ?

  Lawaai, buurtoverlast, werken, diefstal… is de verhuurder hiervoor aansprakelijk ?

  vindt u deze pagina nuttig?

  Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

  LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

  © 2024 LeBonBail
  design by twinn