Toegang tot de hoofdinhoud

Waarom stelt de huurder een huurwaarborg samen?

De huurwaarborg wordt door de huurder gegeven als zekerheid voor de verhuurder dat hij zijn verplichtingen uit hoofde van het huurcontract zal naleven. Deze is niet verplicht maar wordt vaak gevraagd door de verhuurder.

De huurwaarborg dekt alle verplichtingen van de huurder.

De huurder die zich verbindt in een huurcontract bezit een zeker aantal rechten maar is ook gebonden door zijn verplichtingen. De eerste verplichting is de regelmatige betaling van de huur en de huurlasten.
Volgens het artikel 10 van de wet van 20 februari 1991 kan de huurder een huurwaarborg aan de verhuurder geven «als waarborg voor de naleving van zijn verplichtingen».
Bijgevolg kan de uitbetaling van de huurwaarborg aan de verhuurder het gevolg zijn van om het even welke niet door de huurder nageleefde verplichting uit het huurcontract: vernieling, huurschade, onbetaalde huur, enz.

De huurwaarborg is niet verplicht.

De wet legt niet de samenstelling van de huurwaarborg op. Deze voorziet enkel de modaliteiten van de samenstelling van bepaalde vormen van huurwaarborg als de verhuurder en de huurder dit hebben voorzien in het huurcontract.
In het merendeel van de gevallen wordt deze door de eigenaar gevraagd. De wet van 25 april 2007 heeft overigens het misnoegen van de verhuurdersbond opgewekt aangezien deze ertoe strekt om het bedrag van de huurwaarborg, dat de eigenaar in bepaalde gevallen kan vragen, te beperken.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn