Toegang tot de hoofdinhoud

Ledereen wordt verondersteld de wet te kennen. … En zoals voor alle contracten is het huurcontract eerst en vooral een juridische aangelegenheid. Bij elke stap duiken er, soms complexe, juridische vragen op: LeBonbail begeleidt de verhuurders en de huurders bij elke stap van hun ‘samenleven’. U vindt hier de belangrijkste nuttige wetteksten evenals een aantal artikelen die de bepalingen van het onroerend recht inzake de huur toelichten.Hoe een studentenhuurcontract opstellen?

Het studentenhuurcontract is een huurcontract naar gemeen recht, al dan niet gemeubileerd, voor een welbepaalde duur en dat een zeker aantal verplichte vermeldingen moet bevatten.

Geldt een huurbelofte als huurcontract?

Bij een bezoek kunnen de huurder en verhuurder mogelijk onmiddellijk hun overeenkomst formaliseren. Als ze geen contract bij de hand hebben kunnen ze een huurbelofte ondertekenen Opgelet! In heel wat gevallen kan dit gelden als contract!

Elk type huurcontract zijn eigen wetgeving.

De wetgever heeft specifieke bepalingen voorzien inzake de huurcontracten of het nu gaat om huurcontracten voor de hoofdverblijfplaats, voor handelsruimten, voor het studentenverblijf of de pachtovereenkomsten.
© 2022 LeBonBail
design by twinn