Toegang tot de hoofdinhoud

Wat de huurder dient te weten...

We zijn allemaal minstens één keer in ons leven huurder geweest, of het nu om ons hoofdverblijf ging, een studentenverblijf of een seizoensgebonden verblijf van korte duur. In elk geval zijn de rechten en de plichten van de huurders verschillend maar we gaan verbintenissen aan in een huurcontract zonder noodzakelijk te weten welke deze precies zijn.

Hoe beschermt de wet de huurder? Welke zijn aan de andere kant de verplichtingen die men als huurder moet nakomen? Hoe een medehuur verlaten vóór afloop van het huurcontract?

Het gaat vaak makkelijker om een samenwoning te beginnen dan deze te beëindigen. Een medehuurder kan de medehuur onderweg verlaten omwille van een geschil tussen de medehuurders, een huwelijk of om beroepsredenen. Het volstaat niet om de verhuurder hiervan op de hoogte te brengen en de plaats te verlaten om te worden ontslagen van zijn plichten als huurder.

Het overlijden van de huurder

De gevolgen van het overlijden van de huurder op het huurcontract: de ontbinding van het huurcontract of de overdracht van het huurrecht op de erfgenamen of rechthebbenden?
© 2023 LeBonBail
design by twinn