Toegang tot de hoofdinhoud

Wat de huurder dient te weten...

We zijn allemaal minstens één keer in ons leven huurder geweest, of het nu om ons hoofdverblijf ging, een studentenverblijf of een seizoensgebonden verblijf van korte duur. In elk geval zijn de rechten en de plichten van de huurders verschillend maar we gaan verbintenissen aan in een huurcontract zonder noodzakelijk te weten welke deze precies zijn.

Hoe beschermt de wet de huurder? Welke zijn aan de andere kant de verplichtingen die men als huurder moet nakomen? Recht op huur van de feitelijk samenwonende partner

De feitelijke samenwoning biedt niet dezelfde bescherming aan de partner als aan de echtgenoot in het huwelijk of bij wettelijke samenwoning. De partners hebben er alle belang bij om te opteren voor medehuur.

Overdracht van huur: kan de vorige huurder worden vervolgd?

De huurder die zijn huurcontract overdraagt moet op de wettelijke bepalingen letten en op deze van de overeenkomst van overdracht van het huurcontract: als deze niet worden nageleefd, loopt hij het risico te worden vervolgd door de verhuurder en de nieuwe huurder.
© 2023 LeBonBail
design by twinn