Toegang tot de hoofdinhoud

Mag de huurder om het even wie onderdak verlenen en/of domiciliëren?

Het staat de huurder vrij om onderdak te verschaffen aan wie hij wil voor zover hij de bestemming van de plaats en de normen inzake hygiëne naleeft en het niet gaat om onderverhuring.

De verhuurder kan zich niet verzetten als de huurder een derde gratis onderdak verschaft.

Een dergelijk verbod zou een aanslag betekenen op het recht op privacy, het gezinsleven en de woonst van de huurder. Het staat deze vrij om andere bewoners in zijn woning op te nemen en een clausule van het type «enkel de huurder en de leden van zijn gezin mogen in de woning wonen» is overdreven. Zo mag de verhuurder de partner van de huurder niet verbieden om daar met hem te gaan samenwonen. Aan de andere kant moet de huurder bepaalde grenzen respecteren.

De huurder moet de bestemming van het huurcontract naleven.

Het artikel 1728 van het Burgerlijk Wetboek omschrijft de volgende verplichting van de huurder:
«Het gehuurde goed gebruiken als een goede huisvader en volgens de bestemming die er door het huurcontract werd aangegeven».
De huurder kan niet permanent 6 mensen onderdak verschaffen in een woning met twee kamers zonder duidelijk in te gaan tegen de plaatsbestemming. Zelfs indien er in het huurcontract geen clausule is opgenomen die het aantal personen beperkt zou de verhuurder de ontbinding van het huurcontract kunnen vragen aan de Vrederechter.

De huurder moet de normen inzake hygiëne naleven.

De huurder mag aan meerdere personen onderdak verschaffen op voorwaarde dat de oppervlakte per bewoner niet kleiner is dan de normen van hygiëne en bewoonbaarheid zoals bepaald door de geldende Huisvestingscode.

Het verschil tussen gratis onderdak verschaffen en onderverhuring 

Als de huurder aan de vriend die hij onderdak verschaft een financiële compensatie vraagt of een bewoningsvergoeding, dan gaat het om huisvesting tegen vergoeding. Er is dan een akkoord over een zaak (huisvesting) en de prijs (de vergoeding of de huur). Er bestaat dan een huurcontract voor onderverhuring. Maar de onderverhuring vereist de toelating van de verhuurder, zelfs al is deze tijdelijk. Indien de inwonende persoon zijn adres overigens bij de huurder neemt met zijn toestemming, dan kan het contract van onderverhuring een contract van onderverhuring voor de hoofdverblijfplaats worden. In dit geval zijn zijn rechten heel wat ruimer.

vindt u deze pagina nuttig?

Gepubliceerd op 24/04/2015 (laatste bijwerking: vr 04 aug 2023 12:22:41 CEST)

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn