Toegang tot de hoofdinhoud

Medehuurders: moet er een overeenkomst voor medehuur worden ondertekend?

Wettelijk gezien verplicht niets de medehuurders om een contract voor medehuur te ondertekenen. Maar gezien de juridische leemte in het stelsel van de medehuur, die door geen enkele wettekst wordt omschreven, hebben de medehuurders hier alle belang bij.

Het contract voor medehuur heeft tot doel om de wederzijdse rechten en plichten tussen de medehuurders te omschrijven. Bij gebrek aan een overeenkomst voor medehuur staan de medehuurders vaak machteloos in geval van geschillen of conflicten. Dat is nog meer het geval als alle medehuurders niet in het huurcontract staan opgenomen: enkel de ondertekenaars mogen hun huurrecht laten geleden tegenover de verhuurder en hebben, aan de andere kant, plichten. De overeenkomst voor medehuur kan mogelijk de situatie tussen de medehuurders in evenwicht brengen.

De vorm van de overeenkomst voor medehuur

Om dezelfde rechtsgeldigheid te hebben van een contract moet de overeenkomst voor medehuur de identiteit bevatten van alle medehuurders, evenals de datum en de handtekening van elk van hen. Deze moet worden opgesteld in evenveel exemplaren als er medehuurders zijn.

Alle medehuurders zijn geen houders van de onderhoudscontracten.

Het gebeurt vaak dat één van hen een contract onderschrijft voor rekening van de medehuur: 
  • Contract voor levering van gas en elektriciteit, 
  • Contract voor telefonie,
  • Contact voor brandverzekering,
  • contract voor onderhoud verwarmingsketel,
  • huurwaarborg als deze de vorm aanneemt van een bankrekening die door één van hen werd geopend,
  • enz.
De overeenkomst voor medehuur omschrijft de regels in termen van betaling, de gemeenschappelijke bankrekening van de medehuur, de terugbetaling door de medehuurders, de beslissing om de contracten te ontbinden, enz.

Verdeling van de huurschulden

De overeenkomst voor medehuur verdeelt de bedragen (en omschrijft de betalingsmodaliteiten) van de huurschulden: 
  • huur (in functie van de grootte van de kamers bijvoorbeeld),
  • huurlasten
  • huurschade, 
  • enz.…
De overeenkomst voor medehuur laat toe om de uitwerking van de solidariteitsclausule tussen de partijen te beperken.
De solidariteitsclausule laat de verhuurders toe om zich tot om het even welke medehuurder te wenden indien één van hen in gebreke blijft. Indien dergelijke clausule bijvoorbeeld wordt toegepast voor de onbetaalde huur, dan zal de medehuurder die door de verhuurder om betaling wordt verzocht zich gemakkelijker tot de in gebreke gebleven medehuurder kunnen wenden om zijn geld terug te krijgen.

De overeenkomst voor medehuur legt de regels van vertrek en aankomst van de medehuur vast.

Deze bepaalt de vooropzeggingstermijn, de verplichting om een medehuurder ter vervanging te zoeken, de verplichting om een plaatsbeschrijving op te maken, de voorwaarden om een nieuwe medehuurder te aanvaarden, enz.…

Het intern reglement van de medehuur

Naast of in de overeenkomst voor medehuur zelf hebben de medehuurders er alle belang bij om een intern reglement op te stellen om alle concrete problemen van het dagdagelijkse leven op te lossen, zoals onderdak verschaffen aan derden gedurende een welbepaalde periode, de huishouding, het ontvangen van vrienden, enz.…

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn