Toegang tot de hoofdinhoud

Hoe een contract voor medehuur opstellen?

Er bestaan drie verschillende manieren om een medehuurcontract op te stellen. Eén manier bestaat er in om één enkel huurcontract op naam van alle medehuurders te tekenen, een andere om zoveel huurcontracten te tekenen als er medehuurders zijn en de laatste om een huurcontract te tekenen met een hoofdhuurder en meerdere contracten van onderverhuring.
De medehuur bestaat er voor de huurder in om een goed, bestemd als woning, te delen (hier wordt uitsluitend de medehuur voor de hoofdverblijfplaats besproken). 
Het is een oplossing die hoe langer hoe meer opgang kent bij de huurders: eerst en vooral om economische redenen, het deel van het budget dat voor de woning is bestemd blijft maar toenemen en dan is er ook nog de gezelligheid.
De verhuurder en de huurders zouden echter heel goed moeten letten op de structurering en de termen van het huurcontract die gevolgen hebben voor de aansprakelijkheden en de plichten van de huurders.

Er bestaat geen specifieke wetgeving voor de medehuur.

België voorziet geen bijzondere wetgeving voor de medehuur, in tegenstelling tot andere landen, zoals Frankrijk. Het is dus de wetgeving voor de huurcontracten (wet van 20 februari 1991) die van toepassing is.

Er bestaan drie manieren om een contract voor medehuur op te stellen.

Een huurcontract opstellen met de naam van alle medehuurders

Het recht op huur komt toe aan alle huurders. Het contract van medehuur bevat vaak twee clausules.
  • Een clausule van herverhuring die toelaat om één van de medehuurders te vervangen door een nieuwe medehuurder. De voorwaarden voor de goedkeuring of aanvaarding van de nieuwe medehuurder door de verhuurder moeten worden vermeld.
  • Een clausule van solidariteit die voorziet dat alle medehuurders ondeelbaar en solidair aansprakelijk zijn voor de verplichtingen uit hoofde van het huurcontract. 

Evenveel contracten opstellen als er medehuurders zijn

Dit is vaak het geval in studentenkoten. Behoudens uitdrukkelijk bepaald in een intern reglement van medehuur waarnaar het huurcontract verwijst is er geen solidaire aansprakelijkheid of zijn er geen ondeelbare verplichtingen tussen de medehuurders.

Een huurcontract opstellen met één enkele huurder en meerdere contracten van onderverhuring 

Het gaat niet meer om eigenlijke medehuur maar om onderverhuring. De huurder van een goed dat hij heeft bestemd tot zijn hoofdverblijfplaats en die het goed wil onderverhuren:
  • mag het goed niet in zijn totaliteit onderverhuren;
  • moet de voorafgaandelijke toestemming hebben van de verhuurder;
  • moet het goed verder blijven bestemmen tot zijn hoofdverblijfplaats;
  • mag dit niet onderverhuren voor een periode die de resterende looptijd van zijn huurcontract te boven gaat;
  • moet zijn onderhuurder opzeggen op de datum waarop het hoofdhuurcontract een einde neemt en hij moet de onderhuurder eventueel een schadevergoeding betalen als hij het hoofdhuurcontract voortijdig beëindigt;
  • staat tegenover de verhuurder als enige borg voor de schade en de verliezen veroorzaakt door de onderhuurder(s).

Er is geen solidariteit tussen de medehuurders maar dit neemt de vorm aan van een piramidestructuur met een hoofdhuurder en met onderhuurders. In dit geval zijn de onderhuurders minder verbonden dan bij de medehuur waar ze elk solidair verplicht zijn tot betaling van het integraal bedrag van de huur.

U kan onze opstellingsassistent gebruiken voor het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats om een contract van medehuur op te stellen. Indien u meer huurders opneemt dan zal de clausule van solidariteit automatisch worden opgenomen. De eventuele clausule van herverhuur moet daarentegen worden opgenomen in de rubriek bijzondere voorwaarden.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn