Toegang tot de hoofdinhoud

De looptijd van het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats.

Enkel het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats kent een wettelijke looptijd (huurcontract van korte duur, huurcontract van 9 jaar, huurcontract van meer dan 9 jaar, huurcontract voor het leven). 
De wet van 20 februari 1991 heeft de looptijd van het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats strikt omlijnd. De verhuurders en de huurders hebben de keuze uit 4 types huurcontracten.

Het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats kan een looptijd hebben van minder dan of gelijk aan 3 jaar.

Men heeft het doorgaans over het huurcontract van korte duur
  • Voordeel voor de verhuurder: hij verbindt zich voor een minder lange periode en kan op kortere termijn over zijn goed beschikken.
  • Voordeel voor de huurder: de huurder, die weet dat hij er maar enkele maanden zal blijven, heeft er alle belang bij om een huurcontract van korte duur te ondertekenen. Op die manier zal hij vermijden dat hij een schadevergoeding zal moeten betalen voor voortijdig vertrek

Het huurcontract van 9 jaar, ook 3 – 6 – 9 genoemd

Het huurcontract voor 9 jaar, doorgaans 3-6-9 genoemd, is het klassieke formaat van het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats. In geval van een niet geschreven huurcontract of van een herkwalificatie van een huurcontract van minder dan 3 jaar zal de looptijd van het huurcontract automatisch 9 jaar bedragen.
Er dient nota van te worden genomen dat dit de verhuurder een zekere ademruimte geeft met de mogelijkheid tot ontbinding na afloop van elke driejarige periode (voor persoonlijke bewoning, voor werken of zonder bijzondere reden). De huurder kan van zijn kant het goed op elk moment verlaten maar is een schadevergoeding verschuldigd bij vertrek in de loop van de 3 eerste jaren.

Het huurcontract kan een looptijd hebben van meer dan 9 jaar.

Het artikel 3 van de Huurwet voorziet de mogelijkheid voor de verhuurder en de huurder om een looptijd van meer dan 9 jaar overeen te komen. Dit type huurcontract is eerder een zeldzaamheid en de akte moet voor de notaris worden voorgelegd.

Het huurcontract voor het leven

Laatste mogelijkheid, zo mogelijk nog zeldzamer:  het huurcontract kan worden afgesloten voor de duur van het leven van de huurder. Het huurcontract neemt dan een einde bij het overlijden van de huurder. Aangezien de verbintenis (mogelijk) langer dan negen jaar loopt, is in dit geval eveneens de tussenkomst van een notaris noodzakelijk om een authentiek huurcontract op te stellen.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn