Toegang tot de hoofdinhoud

Zijn huurder opzeggen mits betaling van een schadevergoeding

De ontbinding van het huurcontract zonder reden is een wettelijke bepaling die de verhuurder en de huurder uit het huurcontract kunnen sluiten of hierin kunnen beperken. Er moet een vooropzeggingstermijn van zes maanden worden nageleefd en de verhuurder moet aan de huurder een verbrekingsvergoeding betalen.
Overeenkomstig het artikel 3 van de wet van 20 februari 1991 heeft de verhuurder het recht om voortijdig een einde te stellen aan het huurcontract zonder hiervoor een bijzondere reden op te geven. Deze bepaling is niet van toepassing op de kortlopende huurcontracten. De verhuurder en de huurder kunnen overigens besluiten om deze mogelijkheid niet in het huurcontract op te nemen of deze te beperken.

Opzegging: de vooropzeg bij ontbinding van het huurcontract voor werken

De verhuurder kan slechts een einde stellen aan het huurcontract zonder enige reden in te roepen na afloop van de eerste of tweede driejarige periode. Hij zal een vooropzeggingstermijn van zes maanden moeten naleven, zo niet zal de kennisgeving voor voortijdige ontbinding zonder reden nietig zijn.

Ontbinding van het huurcontract zonder reden: de schadevergoeding aan de huurder

De schadevergoeding die de verhuurder verschuldigd is aan de huurder is gelijk aan negen maanden of zes maanden huur naargelang het contract een einde neemt na afloop van de eerste of tweede driejarige periode. In het kader van een huurcontract van meer dan negen jaar kan de verhuurder eveneens een einde maken aan het huurcontract zonder enige bijzondere reden in te roepen na afloop van elke volgende driejarige periode. De schadevergoeding bedraagt dan 3 maanden huur.
Zie ook : 

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn