Toegang tot de hoofdinhoud

Zijn hoofdverblijfplaats onderverhuren : een heel strikt wettelijk kader

Behalve de onontbeerlijke toelating van de verhuurder, zal de huurder die zijn hoofdverblijfplaats wil onderverhuren de bepalingen in de wet inzake onderverhuring moeten naleven.
Frank en Peter zijn sinds twee jaar medehuurders van een appartement. Ze hebben een huurcontract van 9 jaar en betalen elk evenveel huur en huurlasten. Peter wordt voor 6 maanden met een opdracht naar het buitenland gestuurd en hij zou, bij zijn terugkeer, graag thuis komen in zijn appartement. Peter wil echter tijdens zijn afwezigheid geen huur betalen en is dus van plan om zijn kamer onder te verhuren.

De huurders gaan eerst na of hun huurcontract onderverhuring toelaat.

Zonder toestemming van de verhuurder is de onderverhuring van de hoofdverblijfplaats verboden. Bij gebrek aan toelating in het huurcontract zou de huurder zijn verhuurder de toelating tot onderverhuring kunnen vragen. Bij niet toegestane onderverhuring zou de verhuurder de beëindiging van het huurcontract kunnen vragen ten nadele van de huurder.
Eens de toelating is ontvangen, plaatst Peter vastgoedadvertenties op zoekertjessites voor onderverhuring. Hij hoopt een kandidaat voor 6 maanden te vinden, zoniet zal hij proberen om zijn kamer gericht onder te verhuren op de platforms voor accommodatie tussen particulieren.

De onderverhuring van de hoofdverblijfplaat volgt strikte regels 

Peter en Frank zullen overigens moeten zorgen dat ze de regels inzake onderverhuring van de hoofdverblijfplaats goed naleven.
  • Ze kunnen de woning niet in zijn geheel onderverhuren. Ze zijn hiermee in orde aangezien Frank er verder blijft wonen.
  • Het appartement moet de hoofdverblijfplaats van de huurder blijven: Peter moet er dus zijn hoofdverblijfplaats houden.
Als de onderhuurder zijn hoofdverblijfplaats daar vestigt, zal hij overigens van meer uitgebreide rechten en plichten genieten. Het contract van onderverhuring valt immers binnen het toepassingsveld van de huurwet.
En tenslotte is het contract voor onderverhuring, net zoals alle woonhuurcontracten, onderworpen aan de formaliteiten van de registratie.

Zie ook :

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn