Toegang tot de hoofdinhoud

Wat te doen als de huurder zijn huur niet meer betaalt.

Om de betaling van zijn huur te waarborgen, kan de huurder soms genieten van financiële steun. Voor de eigenaar zijn er bepaalde preventieve maatregelen die hij kan nemen. Als deze niet volstaan, moet hij meerdere stappen volgen die hem naar de rechter kunnen leiden. 

De ingebrekestelling van de huurder voor onbetaalde huur

De eerste stap (bij voorkeur aangetekend om een schriftelijk bewijs te hebben) is de huurder schriftelijk laten weten dat er achterstallige huur is. 

De bemiddelingsprocedure voor onbetaalde huur 

De bemiddeling bestaat erin dat de huurder voor de vrederechter wordt geroepen om tot een minnelijke oplossing te komen («bemiddelingsprocedure»). De aanvraag wordt ingediend bij de griffie van het vredegerecht en deze kan schriftelijk of mondeling gebeuren. Deze procedure is absoluut noodzakelijk vooraleer kan worden overgegaan tot enige uitzettingsprocedure. 

De gerechtelijke procedure voor onbetaalde huur

Als de bemiddeling op niets uitloopt of als de huurder niet opdaagt, moet de eigenaar een gerechtelijke procedure starten. Dit kan in drie vormen: 
  • de twee partijen verschijnen vrijwillig voor de rechter,
  • de eigenaar kan de huurder met een schriftelijk verzoek voor de rechter laten oproepen,
  • de eigenaar kan een deurwaarder vragen om de huurder voor de rechtbank te dagen.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn