Toegang tot de hoofdinhoud

Rechtsvordering in geval van onbetaalde huur

Als de huurder niet opdaagt bij de bemiddelingsprocedure of als een akkoord onmogelijk blijkt, dan kan de eigenaar een gerechtelijke procedure starten. 
Als de huurder niet betaalt ondanks de verzending van een ingebrekestelling voor onbetaalde huur en als ook de poging tot een bemiddelingsprocedure voor de vrederechter niets oplevert, heeft de eigenaar geen andere keuze meer dan zijn toevlucht te nemen tot een gerechtelijke procedure. Hiervoor heeft hij de keuze uit drie alternatieven. 

De gerechtelijke procedure voor onbetaalde huur: de vrijwillige verschijning van de huurder en de eigenaar 

De eigenaar kan, samen met de huurder, vrijwillig voor de vrederechter verschijnen. Dit is de eenvoudigste en goedkoopste oplossing. Als de huurder echter weigert om zich te melden, moet er worden geopteerd voor de tweede oplossing.

Het versturen van een verzoekschrift om een gerechtelijke procedure te openen voor onbetaalde huur 

De eigenaar stelt een brief op voor de griffie van het vredegerecht van het kanton waar het verhuurde goed is gelegen. Hiervoor moet er 35 Euro worden betaald en moet er een recent attest van woonst van de huurder worden bijgevoegd met de volgende gegevens:
  • de gebruikelijke gegevens in een officiële brief (naam, voornaam, beroep, datum,…);
  • de identiteit en het adres van de twee partijen evenals het beroep van de eigenaar;
  • het onderwerp van het verzoekschrift en de relevante bepalingen van het huurcontract;
  • de handtekening van de eigenaar of deze van zijn advocaat. 

Gerechtelijke procedure voor onbetaalde huur: de inschakeling van een gerechtsdeurwaarder 

De laatste oplossing tenslotte: de verhuurder kan een beroep doen op een deurwaarder om de huurder te dagvaarden. De kosten hiervoor moeten voorafgaandelijk aan de gerechtelijke procedure worden betaald. De deurwaarder herformuleert de eis van de eigenaar en brengt de huurder op de hoogte van de datum waarop hij zich voor de vrederechter moet melden.

Het verloop van de zitting 

Op de zitting brengt elke partij haar argumenten naar voor. Na afloop kan de rechter beslissen om de huurder te dwingen zijn achterstallen te betalen of nog om de huurder uit te zetten. Zijn vonnis kan ook elke andere door hem nuttig geachte maatregel bevatten.
Het is niet noodzakelijk om een advocaat te raadplegen, maar het wordt ten sterkste aangeraden gezien de complexe aard van de procedure (opstelling van specifieke documenten, juridische argumenten, ...).

Meer hierover weten:

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn