Toegang tot de hoofdinhoud

Het verloop van de uitzetting van de huurder

De uitzettingsprocedure wordt uitgevoerd als de bepalingen van het huurcontract niet worden nageleefd. De gerechtsdeurwaarder legt dan beslag op de eigendommen van de bewoner en brengt deze, op zijn kosten, buiten de woning. Er bestaan echter uitzonderlijke omstandigheden voor de huurder die de uitzetting mogelijk kunnen vertragen.
De eigenaar kan onder geen enkel voorwendsel de huurder uitzetten zonder zich tot justitie te wenden. De uitzetting kan er ook maar pas komen nadat alle verschillende stappen van de procedure zijn doorlopen, nadat de rechter een beslissing heeft uitgesproken en nadat deze een uitvoerbare titel in handen heeft gekregen.

De tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder bij de uitzetting van de huurder 

Eens de gerechtsdeurwaarder de huurder op de hoogte brengt van een vonnis tot uitzetting, beschikt deze laatste over één maand om de plaats te verlaten. De huurder of de eigenaar kunnen uitzonderlijk vragen om deze termijn te verlengen of te verkorten als dit door ernstige omstandigheden wordt gerechtvaardigd. De deurwaarder laat de huurder per brief de datum en het tijdstip weten waarop de uitzetting is voorzien.
Eens de dag is gekomen:
  • gaat hij met de politie en de gemeenteambtenaren naar de woning. Krijgt hij geen toegang tot de woning, dan kan hij een beroep doen op een slotenmaker. 
  • hij stelt dan een proces-verbaal op ten laste van de huurder voor een bedrag van +/- 1200 €. Wordt de toegang toch geblokkeerd, dan stelt hij een proces-verbaal van poging tot uitzetting op en probeert zich toegang te verschaffen met de hulp van de openbare macht. 
De gedwongen toegang tot de woning kan echter niet gebeuren zonder de aanwezigheid van de huurder tenzij deze de woning definitief heeft verlaten

Omstandigheden die de uitzetting van de huurder kunnen beletten 

Uren van uitzetting en winterstop 

De huurder kan niet worden uitgezet tussen 21.00 en 06.00 uur tijdens de weekdagen en ook niet op zondagen en feestdagen. Er bestaan ook uitzonderingen voor personen die in het Waalse gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk gewest een sociale woning betrekken. Deze personen kunnen niet worden uitgezet: 
  • tussen 01 november en 15 maart in het Waals gewest;
  • tussen 01 december en 28 februari in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Uitzonderlijke omstandigheden 

Het gaat om dringende of ernstige situaties die de huurder tijdelijk beletten om te verhuizen of een woning te zoeken, zoals bijvoorbeeld een ernstige ziekte.

Wat gebeurt er met de meubels bij uitzetting van de huurder? 

Tijdens de beslaglegging door de deurwaarder worden de eigendommen van de huurder, op zijn kosten, overgebracht naar de plaats die hij opgeeft. Als de huurder niet over een plaats beschikt om zijn eigendommen te bewaren, zullen deze, op zijn kosten, gedurende zes maanden worden opgeslagen in het gemeentelijk depot. Als hij dit weigert of als hij niet kan betalen om deze terug te krijgen, zal de gemeente enkel de niet voor beslag in aanmerking komende goederen teruggeven (bed, kledij, koelkast, tafel, ...). Eens de zes maanden zijn verstreken zullen de meubels worden verkocht.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn