Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Aanmaningsbrief voor onbetaalde huur

In geval van onbetaalde huur, begin dan met een aanmaningsbrief aan uw huurder. Deze brief moet naar elke ondertekenaar van het contract en/of elk der echtgenoten of samenwonenden worden verstuurd.

Naam – Voornaam van de verhuurder(s) of van zijn (hun) vertegenwoordiger …………………………………

Adres: ……………………………………………………………………

Postcode Stad: …………………………………………………………

Telefoon: ………………………………………………………………….

E-mailadres: …………………………………………………………….

 

A:            [Naam en voornaam van de huurder]………..……………………………….

Adres: ………….…….…………………………….................

Postcode: …..…….……………………………..…………….

Stad: ……………….….……………………………………….

 

                                                                                                                Opgemaakt te …………………, op ….../…../…….…Onderwerp: Betaling van uw huur

 

Mevrouw, Mijnheer,

 

Behoudens vergissing van mijn kant heb ik de betaling van uw huur voor de maand  …………………., voor een bedrag van…………………………Euro nog niet ontvangen.

Ik herinner u eraan dat volgens het huurcontract de huur de …… van elke maand verschuldigd is.

 

Het gaat heel waarschijnlijk om een vergetelheid. Mag ik u vragen om dit zo vlug mogelijk te regelen?

 

Gelieve te aanvaarden, Mevrouw, Mijnheer, de blijken van mijn hoogachting.

 

 

[Handtekening]

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn