Toegang tot de hoofdinhoud

Eigenaar: wat doen met de contracten van elektriciteit, gas en water bij verhuis van de huurder

Als een huurder zijn woning verlaat, kan de verhuurder mogelijk moeten zorgen voor de opname van de meters van gas, elektriciteit en water. Als de woning onbewoond blijft, zal de verhuurder geldige leveringscontracten voor elektriciteit en gas moeten afsluiten of vragen dat de meters worden afgesloten.
Bij het vertrek van de huurder stelt zich de vraag van de opname van de meters en de eventuele overdracht van de contracten voor levering van gas, water en elektriciteit. De situatie is vanzelfsprekend anders naargelang de contracten op naam van de verhuurder of van de vertrekkende huurder staan.

Leveringscontracten op naam van de eigenaar: de huurder moet enkel de meterstanden noteren 

Vertrek van de huurder zonder de leveringscontracten op te zeggen

De eigenaar-verhuurder kan op zijn naam leveringscontracten voor water, elektriciteit en gas onderschrijven en de huurder zijn individueel gebruik via de (werkelijke of forfaitaire) lasten laten betalen. Als er dus een huurder vertrekt, verandert er niets voor de contracten aangezien de aanvrager de eigenaar blijft.

De meterstanden op het moment van vertrek van de huurder

Naargelang de partijen in het huurcontract geopteerd hebben voor de werkelijke of de forfaitaire lasten moet er als volgt tewerk gegaan worden:
  • Systeem van werkelijke lasten (provisies): na afloop van de periode zal de verhuurder de geïnde provisies voor de huurlasten moeten regulariseren met het werkelijke verbruik. Daartoe zullen de partijen bij het vertrek van de huurder de meterstanden noteren en een document ondertekenen ter bevestiging van die meterstanden.
  • Systeem van forfaitaire lasten: de opname van de meters is per definitie niet noodzakelijk aangezien er geen regularisatie zal zijn.
Bij aankomst van de nieuwe huurder zullen de verhuurder en deze laatste samen de meterstanden noteren om de vertrekbasis voor de berekening van het gebruik van de huurder te bepalen.

Leveringscontracten op naam van de vertrekkende huurder: de te vervullen formaliteiten 

Hier kunnen zich twee situaties voordoen.

Ofwel wordt de huurder onmiddellijk vervangen door een andere bewoner.

De verhuurder komt niet tussen bij de overdracht van de contracten en de opname van de meterstanden, de twee huurders regelen dit onder elkaar

De huurder wordt niet onmiddellijk vervangen (leegstand).

In dit geval zorgen de verhuurder en de huurder voor de opname van de meterstanden van water, energie en gas.
  • Voor elektriciteit en gas vullen ze elk een exemplaar in van het formulier van afname van energie dat als basis zal dienen om het oude contract af te sluiten en het nieuwe te beginnen. 
  • Voor het water moet de huurder contact opnemen met zijn leverancier die hem zal laten weten wat er gedaan moet worden.
Het is dus de verhuurder zelf die de nieuwe contracten afsluit als hij niet wil dat de toelevering wordt stopgezet. Heel wat leveranciers bieden contracten aan voor leegstaande woningen.
Als hij niet wil dat er nog langer gas en elektriciteit in de woning wordt geleverd, kan de verhuurder aan zijn distributienetwerkbeheerder (DNB) vragen om de meter af te sluiten. Daartoe neemt hij een tiental dagen voor het vertrek van de huurder contact op om een afspraak vast te leggen. Dit is gratis maar de heropening van de meter is evenwel een heel wat complexere en bovendien betalende procedure.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn