Toegang tot de hoofdinhoud

Huurder: de stappen in verband met de contracten voor elektriciteit, gas en water bij de verhuis

Bij zijn vertrek moet de huurder systematisch een formulier invullen van overname van energie voor de opname van de meters. Hij kan deze contracten voor levering van gas, elektriciteit en water meenemen naar zijn nieuwe woning of deze opzeggen. 
Het is over het algemeen de huurder die de contracten voor levering van water, elektriciteit en gas onderschrijft. Als hij verhuist, kan hij die contracten overdragen of behouden. Daartoe moet hij voorafgaandelijk zijn leveranciers op de hoogte brengen, hen binnen de dertig dagen zijn nieuw adres doorgeven en de hierna uiteengezette stappen volgen. Het is natuurlijk ook mogelijk om energieprijzen te vergelijken via een prijsvergelijkingswebsite.

Bij zijn vertrek moet de huurder de meterstanden voor elektriciteit en gas noteren.

De huurder moet de index van de meters noteren voor de slotfactuur.

De huurder moet de meterstanden van water en gas noteren zodat zijn leveranciers een slotfactuur kunnen opstellen. Hij moet daartoe het formulier voor overname van energie downloaden, dit invullen en het met de nieuwe huurder ondertekenen of met de eigenaar ingeval het huurpand leeg staat bij zijn vertrek. Daarna stuurt hij een kopie naar zijn leveranciers van water en gas.

De huurder kan bij vertrek vragen dat de meters worden afgesloten.

Indien de meterstanden niet zoals het hoort kunnen worden opgenomen met de volgende huurder of met de verhuurder, dan kan de vertrekkende huurder aan zijn DNB (Distributienetbeheerder) vragen om de meters te komen verzegelen. Dit is gratis en deze zal de meterstanden doorsturen naar de leveranciers.

De huurder moet niet noodzakelijk zijn contracten voor levering van gas en elektriciteit opzeggen.

De huurder moet niet altijd zijn contracten voor levering van gas en elektriciteit opzeggen. Hij kan deze overbrengen naar zijn nieuwe woning, tenzij hij naar het buitenland verhuist, als hij intrekt bij een persoon die al over dergelijke contracten beschikt of als de overdracht onmogelijk is (een probleem van gewest voor de leverancier, enz.).
Om die contracten op te zeggen moet de huurder een in de Algemene Verkoopvoorwaarden voorziene schriftelijke opzeggingstermijn naleven en zijn brief aangetekend versturen.
Samengevat: de huurder die zijn woning verlaat, moet met de nieuwe bewoner het formulier van overname van energie voor elektriciteit en gas invullen. Dit document moet zorgvuldig worden ingevuld aangezien het juridische waarde heeft.

Contract voor water: de huurder moet contact opnemen met zijn leverancier om het contract op te zeggen.

Er gelden andere regels als het gaat om een waterbevoorradingscontract. Over het algemeen zal de huurder een formulier moeten downloaden om de watermeter met de nieuwe bewoner op te nemen en dit dan, samen met zijn nieuw adres, aan de leverancier bezorgen.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn