Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Opzegging van de contracten voor energielevering bij een verhuis

De huurder die verhuist moet niet noodzakelijk een einde maken aan zijn contracten voor de levering van gas en elektriciteit. Het is immers mogelijk om deze over te dragen. In het andere geval moet hij zijn leverancier aanschrijven om het contract te ontbinden

Contractnummer:.......................................................

[Naam en voornaam]……………….…..............................

Adres: …………………………………………..…………………………

Postcode Stad: ……………………………..…………………………

Telefoon: ……………………………………..………………………….

E-mail adres: ………………………………..………………………….


Naam van de leverancier: …………………………………

Adres : ……………………..…................…………………...

Postcode: ……………….….................…………………….

Stad: ……………….…………..….............…………………...


Opgemaakt te …………………, op ….../…./…….…
Aangetekende zending met ontvangstmelding


Onderwerp: Opzegging van het contract [Het type contract vermelden]


Mevrouw, Mijnheer


Ingevolge mijn verhuis die is voorzien op ….../…./…….…, verzoek ik u om te willen overgaan tot de ontbinding van het contract nr............................  onderschreven op ….../…./…….… bij uw maatschappij.


Met dank om elke levering stop te zetten en elke domiciliëring op mijn bankrekening te willen schrappen. Mag ik u vragen om zo vlug mogelijk een technicus langs te sturen voor de opname van de meters?


Gelieve ontvangst te willen melden van onderhavig schrijven en me de slotfactuur tot de feitelijke datum van ontbinding te bezorgen


U dankend bij voorbaat verzoek ik u Mevrouw, Mijnheer, te willen aanvaarden de blijken van mijn hoogachting.


[Handtekening]

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

Gepubliceerd op 22/07/2015 (laatste bijwerking: vr 04 aug 2023 12:57:17 CEST)

© 2024 LeBonBail
design by twinn