Toegang tot de hoofdinhoud

De registratie van het huurcontract

Het Wetboek op de Registratierechten heeft de registratie van elk huurcontract in België verplicht gemaakt, zelfs dat voor onderverhuring. De regels inzake termijnen, kosten of aansprakelijkheid tussen verhuurder en huurder verschillen naar gelang het gaat om een woning die al dan niet uitsluitend is bestemd als hoofdverblijfplaats. 


De plaatsbeschrijving is verplicht

De plaatsbeschrijving is een verplichting die de verhuurder en de huurder moeten nakomen ten laatste één maand na aanvang van het huurcontract. Deze moet bij het schriftelijke huurcontract worden gevoegd en moet worden geregistreerd.
© 2022 LeBonBail
design by twinn