Toegang tot de hoofdinhoud

Onderverhuring: alleen de hoofdhuurder is verantwoordelijk tegenover de verhuurder

De hoofdhuurder staat alleen in voor alle verplichtingen en verantwoordelijkheden van de huurder en dit zelfs als de onderverhuring uitdrukkelijk werd toegestaan door de verhuurder.

De huurder is de enige die verantwoordelijk is in geval van schade of beschadiging van het goed.

Met betrekking tot de hoofdverblijfplaats vereist de onderverhuring de voorafgaandelijke toestemming van de verhuurder. Deze toelating verandert of verdeelt de aansprakelijkheid van de hoofdhuurder tegenover de verhuurder echter in niets: volgens het artikel 1735 van het Burgerlijk Wetboek is de hoofdhuurder aansprakelijk voor de schade en verliezen veroorzaakt door zijn onderhuurders. Het is dus in zijn belang om een contract van onderverhuring te tekenen om zich in voorkomend geval tot zijn onderhuurder te kunnen wenden.

De huurder is als enige de betaling van de huur en de lasten verschuldigd.

Ook hier moet de huurder alleen instaan voor de integrale betaling van de huur en de lasten. Hij kan het feit dat de onderhuurder de huur niet betaalt niet inroepen als reden voor achterstallige huur. Het feit dat de onderverhuring werd toegestaan of dat de onderverhuring in werkelijkheid een medehuur is verandert hier niets aan.

De huurder is als enige aansprakelijk als de wettelijke bepalingen inzake onderverhuring niet worden nageleefd.

Het artikel 4 van de huurwet voorziet specifieke bepalingen inzake de onderverhuring bestemd tot de hoofdverblijfplaats van de onderhuurder, meer bepaald inzake de beëindiging van het huurcontract (kennisgeving van opzegging, vooropzegging en beëindiging). Ook hier is de huurder weer als enige verantwoordelijk voor de gevolgen bij het niet naleven van de clausules.

Samengevat betekent dit voor de verhuurder: 
  • de onderhuurder is voor de verhuurder een derde met wie hij door geen enkele contractuele verplichting is verbonden;
  • het contract van onderverhuring is niet inroepbaar tegenover de verhuurder.

Zie ook :


vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn