Toegang tot de hoofdinhoud

Huurcontract en overeenkomst van precaire bewoning.

De overeenkomst voor precaire bewoning is geen huurcontract. Deze moet worden gerechtvaardigd door de omstandigheden. De vooropzegtermijn ervan moet heel kort zijn en de opstelling ervan mag geen aanleiding geven tot verwarring.
Men heeft het over precaire bewoning en niet over een huur als de verhuurder het genot van het goed geeft 
  • zonder waarborg van looptijd of voor een heel korte periode,
  • waarbij hij zich het recht voorbehoudt om er op elk moment te kunnen over beschikken.
De verhuurder van het goed zal een aantal criteria moeten naleven als hij niet wil dat de rechter de overeenkomst voor precaire bewoning herkwalificeert tot huurcontract. De rechter baseert zich op de intentie van de partijen, op de clausules van de overeenkomst en op de omstandigheden waarin deze werd afgesloten.

Omstandigheden voor het opstellen van een overeenkomst voor precaire bewoning

De overeenkomst moet worden gerechtvaardigd door een zekere context. Bijvoorbeeld in geval van een appartement in een gebouw bestemd voor afbraak of van een huurder van wie het huurcontract gaat vervallen en die meer tijd nodig heeft om een nieuwe woning te vinden.
Er wordt ten sterkste aangeraden om de reden voor het bestaan van deze overeenkomst voor precaire bewoning hier duidelijk in te vermelden.

De betaalde schadeloosstelling in het kader van een overeenkomst voor precaire bewoning

De betaling van een maandelijks of periodiek bedrag is van aard om een overeenkomst voor precaire bewoning gelijk te stellen met een huurcontract. Het bedrag zal lager moeten zijn dan het mogelijke huurbedrag.

Duur van de overeenkomst voor precaire bewoning

Er is geen looptijd voor de overeenkomst voorzien, hieraan kan op verschillende manieren een einde worden gesteld:
  • herroeping door de verhuurder, 
  • einde van de overeengekomen termijn,
  • verdwijning van de reden die het afsluiten van de overeenkomst rechtvaardigde.

Vooropzegtermijn voor het verbreken van een overeenkomst voor precaire bewoning

De overeenkomst kan een vooropzegtermijn voorzien op voorwaarde dat deze van korte duur is.

Het opstellen van een overeenkomst voor precaire bewoning

De overeenkomst is niet onderworpen aan enige bijzondere vorm; deze is consensueel, dit wil zeggen dat deze wordt opgesteld als er overeenkomst is tussen de partijen. De opsteller zal absoluut vermijden om woorden zoals « verhuurder », « huurcontract », « huur » te gebruiken en de voorkeur geven aan woorden zoals « eigenaar », « terbeschikkingstelling», « prijs ». 

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn