Toegang tot de hoofdinhoud

De berekening van de indexering van de huur

De berekening van de jaarlijkse huurindex is gebaseerd op de evolutie van de gezondheidsindex en de basishuur. De regels voor de berekening variëren naargelang van de datum van ondertekening van het huurcontract en de datum van inwerkingtreding van het huurcontract.

De berekeningsformule voor de nieuwe huur

De berekeningsformule voor de geïndexeerde huur is de volgende: 
Nieuwe huurprijs = Basishuur * Nieuw indexcijfer/ aanvangsindexcijfer

Hoe wordt de basishuur bepaald?

Bepaling van de basishuur voor de huurcontracten die van kracht zijn geworden na 01 januari 1984.

In het geval van een huurcontract dat is ingegaan na 01 januari 1984, is de basishuur het bedrag van de huur die overeenstemt met het meest recente van de drie volgende feiten: 
Er wordt geen rekening gehouden met de kosten en de huurlasten die door het huurcontract ten laste van de huurder worden gelegd.

Bepaling van de basishuur voor de huurcontracten die van kracht zijn geworden vóór 01 januari 1984

In dit geval (het huurcontract is van start gegaan vóór 01 januari 1984), stemt de basishuur overeen: 
  • met de huur die werd vastgelegd door een gerechtelijke beslissing, uitgesproken als gevolg van een vordering die vóór 28 februari 1991 werd ingediend,
  • bij ontstentenis van een gerechtelijke beslissing, met de basishuur die gediend heeft voor de berekening van de geïndexeerde huur in 1990 zonder betwisting,
  • in geval van betwisting van deze berekening, met de laatste in de loop van het jaar 1983 betaalde huur.

Hoe wordt de aanvangsindex bepaald?

De aanvangsindex is deze van de maand voorafgaand aan de maand in de loop waarvan het huurcontract werd ondertekend

Hoe wordt de nieuwe index bepaald?

De «nieuwe index» is de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan deze van de verjaardag van het van kracht worden van het huurcontract. U kan de waarde van de index terugvinden op de site van de statistieken van FOD Economie.

Waarmee stemt de basisindex overeen?

De basisindexcijfers

Er bestaan meerdere basisindexcijfers: de basisindex 1988, de basisindex 1996, de basisindex 2004 en de basisindex 2013. Elke aan een indexcijfer gegeven maand verschilt bij elke basis.
Een voorbeeld: de waarden van de gezondheidsindexcijfers van maart 2014 van elke basis zijn de volgende: 


Welke basisindex moet men gebruiken?

De berekening van de indexering van de huur voor de huurcontracten die werden afgesloten vóór 01 februari 1994 moet gebeuren in de basis 1988 = 100
Voor de andere huurcontracten, om het even het welk, is het van belang dat dezelfde basis wordt gebruikt voor de basisindex en voor de nieuwe index zoals onderstaand voorbeeld aantoont.
Een huur moet geïndexeerd worden op 01 november 2012. Het huurcontract is een jaar eerder van start gegaan met een huur van 100.

Het resultaat is hetzelfde of de referentiebasis deze van 2004 of deze van 2013 is.

De huur van de lopende maand wordt pro rata temporis berekend

De indexering van de huur gaat in op de verjaardag van de aanvangsdatum van het huurcontract. Valt deze datum in de loop van de maand, dan wordt de huur van de maand van de verjaardag van het huurcontract pro rata temporis berekend op basis van de oude en de nieuwe huur.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn