Toegang tot de hoofdinhoud

Verhuurders: de verzekering tegen onbetaalde huur

Meerdere types verzekeringen dekken het risico van niet betaalde huur. Deze laten toe om langdurige en dure procedures voor het gerecht te vermijden of om deze, als ze niet te vermijden zijn, te vergemakkelijken.
Ook al is vastgoed één van de beste investeringen, toch zijn er heel wat risico’s aan verbonden. De onbetaalde huur vormt één van de grootste angsten van de verhuurder: het is heel zeker een financieel probleem, dat staat vast maar ook een juridisch door de gerechtelijke procedure die er het gevolg van is. Het is echter mogelijk om zich tegen dergelijk risico te beschermen aangezien er specifieke verzekeringspolissen bestaan. Deze laten toe om de problemen van insolvabiliteit van de huurder op te vangen en om het hoofd te bieden aan moeilijke en dure gerechtelijke procedures om zijn geld te recupereren.

Verzekering onbetaalde huur en rechtsbijstandsverzekering

Er bestaan meerdere types verzekeringen. Sommigen dekken achterstallige huur volgens de door de verzekeraar vastgelegde voorwaarden, andere bieden dan weer rechtsbijstand in geval van een gerechtelijke procedure.

Verzekering onbetaalde huur 

De verzekering betaalt over het algemeen tot twaalf maanden onbetaalde huur terug. Het merendeel van de verzekeraars voorziet een maximum maandhuur (de lasten al dan niet inbegrepen) in functie van het type gebouw en van de plaats. Boven dit bedrag bieden ze geen garantie tegen onbetaalde huur.

Rechtsbijstandsverzekering

In geval van een huurconflict laat de door de verzekeringen aangeboden rechtsbijstand toe om de verhuurder bij te staan in zijn pogingen om het conflict op te lossen. Dit kan gaan van een eenvoudig contact met de juridische specialisten tot een vergoeding van de gerechtskosten en het honorarium van de advocaat.

Andere diensten en schadeloosstellingen

De verzekeringen bieden soms een formule aan die deze twee types verenigt samen met andere diensten zoals de schadevergoeding voor huurschade, of nog de schadeloosstelling in geval van voortijdig vertrek van de huurder. Sommigen voorzien ook de mogelijkheid om de verzekerde door te verwijzen naar vaklui in geval dit nodig zou zijn.

Bereken de kost van uw brandverzekeringspremie en ontdek de mogelijkheden
Ik bereken

De voorwaarden die moeten worden vervuld om een verzekeringspolis onbetaalde huur te onderschrijven

De solvabiliteit van de huurder

De verzekeringsmaatschappij verleent de dekking van onbetaalde huur niet zomaar: de eigenaar moet de solvabiliteit van zijn huurder nauwgezet controleren. Het merendeel van de verzekeraars voorziet immers een solvabiliteitscriterium dat wordt bepaald door een percent van het beroepsinkomen van de huurder.
Zo kan er bijvoorbeeld van de huurder geëist worden dat hij de totaliteit van zijn huur verzekert met 30% van zijn beroepsinkomsten. Doet hij dit niet, dan zullen de solvabiliteitscriteria vastgesteld door de verzekeringsmaatschappij niet worden bereikt en zal deze laatste weigeren om de verzekeringspolis op te stellen.

Een verzekering onbetaalde huur onderschrijven bij het begin van het huurcontract

Ander belangrijk punt: het is gemakkelijker om een verzekering onbetaalde huur te onderschrijven in de volgende omstandigheden:
  • Bij het begin van het huurcontract: in het merendeel van de gevallen laten de algemene voorwaarden van het verzekeringscontract niet toe om dit te onderschrijven voor lopende huurcontracten.
  • Voor de huurders natuurlijke personen: als u een contract hebt afgesloten met een huurder rechtspersoon (zie: Mag men zijn appartement verhuren met zijn onderneming?), zal het zeer moeilijk zijn om een verzekeringspolis voor onbetaalde huur af te sluiten.

Wat kost een verzekering tegen onbetaalde huur?

De verzekeringspremie schommelt tussen 3% en 5% van de jaarlijkse huur naargelang de bijzonderheden en het type van de gekozen verzekeringspolis.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn