Toegang tot de hoofdinhoud

Mag men zijn appartement verhuren met zijn vennootschap?

Een rechtspersoon heeft per definitie geen hoofdverblijfplaats. De huurwet is dus niet van toepassing op een huurcontract dat werd ondertekend met een huurder- rechtspersoon. Het huurcontract is daarom nog niet onwettig.
Dirk Janssens is zelfstandige en staat op het punt een appartement te huren om er zijn hoofdverblijfplaats te vestigen. Hij vraagt dat het appartement zou worden gehuurd op naam van zijn Bvba. 
Het goed is eigendom van een verzekeringsmaatschappij. In tegenstelling tot een verhuurder natuurlijke persoon is de belastingheffing op de huur voor een rechtspersoon identiek, of het nu gaat om een huurder natuurlijke persoon of om een huurder rechtspersoon. 
Is het huren van een woning door een vennootschap wel wettelijk? Kan deze daarna worden onderverhuurd aan een particulier die er zijn hoofdverblijfplaats wil vestigen?

De huurwet is enkel van toepassing op de huurcontracten voor de hoofdverblijfplaats.

De wet van 20 februari 1991 is van toepassing op de huurcontracten voor de woning die de huurder tot zijn hoofdverblijfplaats bestemt. 
Aangezien een rechtspersoon geen hoofdverblijfplaats heeft, zal de huurwet niet van toepassing zijn op het huurcontract op naam van de Bvba van Dirk. Het contract zou een huurcontract naar gemeen recht zijn, enkel geregeld door de artikelen 1708 tot 1762 bis van het Burgerlijk Wetboek.

Een vennootschap mag een goed niet onderverhuren aan een particulier om er zijn hoofdverblijfplaats te vestigen.

Als de Bvba van Dirk het huurcontract ondertekent, zal Dirk het appartement niet kunnen onderhuren om er zijn hoofdverblijfplaats te vestigen. 
«De huurder die het gehuurde goed niet tot zijn hoofdverblijfplaats bestemt, kan het goed noch geheel noch gedeeltelijk onderverhuren als hoofdverblijfplaats van de onderhuurder». Artikel 1717 van het Burgerlijk Wetboek

Het huurcontract kan echter de wettelijke bepalingen van de huurwet overnemen. 

Niets belet de verhuurder en de huurder om in het huurcontract naar gemeen recht de bepalingen van de wet van 20 februari 1991 over de huurcontracten voor de hoofdverblijfplaats geheel of gedeeltelijk over te nemen. Deze clausules van de huurwet zouden dan contractueel van toepassing zijn. 
Samengevat: het is dus zeker niet onwettig als de Bvba van Dirk dit appartement huurt noch als zijn Bvba dit aan hem onderverhuurt. Maar:
  • Dirk zal echter nooit zijn hoofdverblijfplaats in het appartement kunnen vestigen,
  • de huurder (in dit geval de Bvba) zal enkel van de in de huurwet voorziene rechten kunnen genieten als het huurcontract deze herschrijft.
Onze assistent bij de opstelling van het huurcontract laat u toe een huurcontract op te stellen met een rechtspersoon als huurder. Hierbij zal dan duidelijk worden gesteld dat de bepalingen van de huurwet van contractuele aard zijn.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn