Toegang tot de hoofdinhoud

Het overlijden van de verhuurder: welke zijn de gevolgen voor het huurcontract?

Behalve andere contractuele voorzieningen maakt het overlijden van de verhuurder geen einde aan het huurcontract. Zijn erfgenaam (erfgenamen) of rechthebbende(n) erven alle rechten en verplichtingen uit het huurcontract. Als de erfopvolging een onverdeeldheid aan het licht brengt, dan hebben de mede-eigenaars er belang bij om een gevolmachtigde aan te stellen voor het huurbeheer van het goed.

In geval van overlijden van de verhuurder wordt het huurcontract verdergezet met zijn erfgenamen of rechthebbenden.

Het overlijden van de verhuurder heeft niet de ontbinding van het huurcontract tot gevolg.
«Het huurcontract wordt geenszins ontbonden door de dood van de verhuurder noch door deze van de huurder»
Artikel 1742 van het Burgerlijk Wetboek.
Dit wordt verdergezet met de erfgenamen of rechthebbenden die de rechten en verplichtingen van de overleden eigenaar overnemen. Ze hebben geen enkel bijkomend recht en zijn ertoe gehouden om de bepalingen van het huurcontract, zoals overeengekomen in het door de overledene ondertekende huurcontract, na te leven.

De stappen die de nieuwe eigenaar moet ondernemen tegenover de huurder

De nieuwe eigenaar zal contact moeten opnemen met de huurder om zich voor te stellen en om de praktische modaliteiten voor de verderzetting van het huurcontract overeen te komen: betaling van de huur, adres naar waar hij de kennisgevingen moet sturen, enz.
Het spreekt voor zich dat de huurder aan de nieuwe eigenaar een bewijs van erfopvolging mag vragen.

Overlijden van de verhuurder: onverdeeldheid ingevolge erfopvolging

De situatie is complexer als meerdere personen een verhuurd goed erven. De erfgenamen bevinden zich dan in onverdeeldheid (verdeling van de eigendom). 
Om elk misverstand of geschil tussen hen te vermijden, hebben de mede-eigenaars er alle belang bij om een contract van onverdeeldheid te tekenen. Deze overeenkomst zal meer bepaald de regels voor beheer en volmacht kunnen omschrijven of nog de gevallen om uit onverdeeldheid te treden voorzien.
Als de mede-eigenaars geen vertegenwoordiger aanstellen, zal de huurder naar elke mede-eigenaar van het gebouw (of mede-eigenaar van het vruchtgebruik van het gebouw als er een dergelijke verdeling zou blijken of het gevolg zou zijn van de erfopvolging) een kennisgeving moeten sturen.
Er meer over weten? Het overlijden van de huurder

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn