Toegang tot de hoofdinhoud

De bevoegdheden van de mede-eigenaar voor het gehuurde goed

Bij gebrek aan een overeenkomst of pact van onverdeeldheid dat de bijzondere regels vastlegt, voorziet de wet dat het elke mede-eigenaar vrij staat om te handelen in naam van de mede-eigendom voor de daden van voorlopig beheer, een categorie waarbinnen het huurbeheer van het goed valt.
Als meerdere personen samen eenzelfde goed bezitten dan zijn ze mede-eigenaars en is het goed in onverdeeldheid. Onverdeeldheid kan het gevolg zijn van:
  • erfopvolging (erfrechtelijke onverdeeldheid) of van een schenking: het gaat om een toevallige mede-eigendom.
  • een scheiding of een gezamenlijke aankoop: het gaat om een vrijwillige mede-eigendom.
Welke zijn, in dit geval, de regels voor de beslissingen over en beheer van het onverdeelde goed?

De wet bepaalt standaard de regels voor het beheer van een goed in mede-eigendom.

De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek zijn de volgende
  • Artikel 577-2, §5: de mede-eigenaar mag daden van zuiver bewarende aard stellen en daden van voorlopig beheer met betrekking tot het gemeenschappelijke goed. 
  • Artikel 577-2, §6: aan de andere kant vereisen de andere daden van beheer en de daden van beschikking de medewerking van alle mede-eigenaars.
Zoals we al gezien hebben valt de ondertekening van een huurcontract van minder dan 9 jaar onder het voorlopige beheer. Dat geldt ook voor alle handelingen in verband met het huurbeheer van het goed:
  • elke mede-eigenaar kan, bij gebrek aan een mandaat voor het huurbeheer van de andere mede-eigenaars, het gehuurde goed beheren en de mede-eigendom verbinden met betrekking tot het huurcontract;
  • hij kan aan de andere kant de mede-eigendom niet verbinden in een huurcontract van meer dan 9 jaar of het goed vervreemden (hypotheek, promesse, enz.…).

Het staat de mede-eigenaars vrij om de beheersregels onder hen vast te leggen.

Deze regels zijn aanvullend, dit wil zeggen dat de mede-eigenaars hiervan kunnen afwijken. 
Om elk misverstand of geschil tussen hen te vermijden, zullen de mede-eigenaars er alle belang bij hebben om een overeenkomst van onverdeeldheid te tekenen. Deze overeenkomst zou de regels voor het beheer, de overdracht van macht meer gedetailleerd kunnen bepalen of nog de gevallen voorzien om uit onverdeeldheid te treden.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn