Toegang tot de hoofdinhoud

Huurcontract van meer dan 9 jaar

Het huurcontract van meer dan 9 jaar is een huurcontract voor de hoofdverblijfplaats waarvan de looptijd meer dan negen jaar bedraagt.
Dit neemt een einde na afloop van de contractueel overeengekomen periode door een vooropzeg die de verhuurder of de eigenaar minstens zes maanden vóór de vervaldag moet betekenen.
Wordt deze vooropzeg niet gedaan binnen deze termijn, dan wordt het huurcontract elke keer en in dezelfde omstandigheden verlengd voor een periode van drie jaar.
Er bestaan mogelijkheden om het huurcontract op initiatief van de verhuurder of de huurder voortijdig te ontbinden.
Het huurcontract voor meer dan 9 jaar moet worden opgesteld door een notaris.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

Terug naar de index

© 2024 LeBonBail
design by twinn