Toegang tot de hoofdinhoud

Vastgoedmakelaars: welk model van huurcontract kiezen?

De opstelling van een huurcontract is voor de vastgoedmakelaars of de huurbeheerders een vaak voorkomende juridische akte. Hun beroepsvereniging of hun advocaat stelt hen blanco modellen van een huurcontract ter beschikking: een minimumoplossing die de opsteller bij het invullen ervan vaak in de kou laat staan met zijn vragen.

Het opstellen van het huurcontract kan deel uitmaken van de volmacht van de vastgoedmakelaar of van de verantwoordelijke voor het huurbeheer 

Het huurcontract kan worden opgesteld door het immobiliënkantoor

Als de eigenaar een huurmandaat toevertrouwt aan een vastgoedmakelaar, dan valt de opstelling van het huurcontract over het algemeen binnen het takenpakket van deze laatste, net zoals de publicatie van de vastgoedadvertenties, de bezoeken of het natrekken van de solvabiliteit van de huurder.

Het huurcontract binnen het huurbeheer

Op dezelfde manier kan de gemachtigde voor het huurbeheer instaan voor het opstellen van het huurcontract. In de praktijk is de vastgoedbeheerder vaak ook de vastgoedmakelaar die belast is met de gehele huurtransactie.

De beheersoftware van de vastgoedmakelaar bevat niet altijd het huurcontract 

De vastgoedsoftware is eerst en vooral een beheersoftware die toelaat om een site van vastgoedkantoren, advertenties, prospecten, enz. te beheren. Degenen die een bijgewerkte versie van een huurcontract aanbieden zijn dun gezaaid. En als dat al het geval is, dan zijn het vaak eenvoudige PDF of Word documenten die kunnen worden gedownload en online worden afgeprint.

Welk model van huurcontract kan de vastgoedmakelaar gebruiken?

De vastgoedmakelaar die is ingeschreven bij een beroepsvereniging (IPI, CIB, Federimmo, enz.) kan over het algemeen een beroep doen op een dienst gerechtelijke documentatie. Het organisme houdt op juridisch vlak een oogje in het zeil en stelt zijn modellen van huurcontracten ter beschikking.
Andere oplossing: naar een advocaat om zijn eigen huurcontract op te stellen. Dat is over het algemeen het geval voor groeperingen van vastgoedkantoren of grote vastgoedbeheerders. Ze moeten er dan voor zorgen dat hun advocaten juridisch toezicht houden en instaan voor een regelmatige update.

LeBonBail Pro: een professionele juridische oplossing voor de opstelling van het huurcontract

Beter dan een model van het huurcontract is het opstellen van een huurcontract op maat

Een blanco model van een huurcontract heeft het nadeel dat de opsteller ervan er alleen voorstaat bij het invullen. De opstellingsassistent van LeBonBail leidt de opsteller doorheen de mogelijke juridische opties met toelichtingen en uittreksels uit de wetsartikelen.

Een permanente juridische update

LeBonBail houdt voortdurend juridisch toezicht met advocaten die gespecialiseerd zijn in vastgoedrecht en huurrecht. De gebruiker is er zeker van dat hij een betrouwbaar contract opstelt dat conform de geldende wetgeving is.

Een juridische follow-up van het huurcontract met waarschuwingen en kennisgevingen

Eens het huurcontract is opgesteld en gedeeld met de huurder stuurt LeBonBail naar de opsteller, de verhuurders en de huurders op belangrijke data in het contract kennisgevingen: registratie van het huurcontract, indexering van de huur, vervaldata en vooropzegging voor de ontbinding van het huurcontract, enz.

Lebonbail pro: een bijkomende dienst voor vastgoedmakelaars 

Met Lebonbail Pro geniet de vastgoedmakelaar van een dienst op maat: integratie van het logo op het huurcontract zelf, aanmaak van zijn eigen contracten en modellen (schrapping en/of toevoeging van clausules), onmiddellijke kennisgeving van het einde van het huurcontract als de verhuurder of de huurder dit laat weten.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn